Szympansy zmieniają wokalizacje, by lepiej porozumieć się z 'nowymi'

| Nauki przyrodnicze
nilsrinaldi (Nils Rinaldi), CC

Szympansy mogą zmienić swoje zawołania na oznaczenie pokarmów, by lepiej komunikować się z nowymi znajomymi. Wcześniej naukowcy myśleli, że dźwięki te są wyrazem podniecenia (np. preferencji), a małpy mają nad nimi niewielką kontrolę.

Okazja do przetestowania hipotezy nadarzyła się, kiedy w 2010 r. do Zoo w Edynburgu przyjechała złożona z 9 osobników grupa z Parku Safari Beekse Bergen.

Przed integracją naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu i University of York stwierdzili, że w grupach występują inne preferencje i różne zawołania na jabłka. Holenderskie szympansy zmieniły swoje początkowo wysokie zawołania, tak że 3 lata od przeprowadzki stały się one bardzo podobne do niższych dźwięków wydawanych przez zwierzęta z Edynburga (zamiłowanie do jabłek jednak pozostało).

Odkrycia opisane na łamach Current Biology sugerują, że dźwięki oznaczające obiekty mogą funkcjonować u szympansów bardzo podobnie do ludzkich słów. Wiele wskazuje więc na to, że zdolność uczenia się wyrazów od innych zawdzięczamy wspólnemu przodkowi ludzi i szympansów, który żył ok. 6 mln lat temu.

Zespół dr Katie Slocombe nagrywał chrząknięcia na oznaczenie jabłek, wydawane przez małpy przed integracją w 2010 r., po połączeniu w 2011 r. i ponownie w 2013 r. Okazało się, że zwykłe życie razem przez rok i bycie wystawionym na zawołania innej grupy na owoce nie wystarczyło, by pojawiła się motywacja do zmiany struktury zawołań. Upodobnienie zawołań stwierdzono dopiero w 2013 r., kiedy analiza sieci społecznych wskazała na silnie przyjaźnie między członkami wcześniejszych podgrup.

Preferencje dotyczące jabłek pozostały w ciągu 3 lat niezmienne. Tym samym po raz pierwszy udało się wykazać, że zawołania nie są produktem pobudzenia i że ich strukturę można zmieniać niezależnie od preferencji w stosunku do danego pokarmu.

Niezwykłą cechą ludzkiego języka jest odnoszenie się do zewnętrznych obiektów i zdarzeń za pomocą społecznie wyuczonych symboli (słów). Zgromadzone dane stanowią pierwszy dowód na to, że poza nami istnieją również inne zwierzęta, które aktywnie modyfikują i społecznie uczą się struktury znaczących [...] wokalizacji - podkreśla Slocombe.

 

szympans zawołanie wokalizacja język upodobnienie sieć społeczna znaczenie Katie Slocombe