Rekordowo ciepłe 6 miesięcy

| Nauki przyrodnicze
domediart; Flickr

W czasie pierwszej połowy bieżącego roku padło wiele rekordów temperatury. Wszystko wskazuje na to, że rok 2016 będzie najgorętszym w historii pomiarów. Częściowo za wysokie temperatury odpowiada wyjątkowo silne tegoroczne El Niño. Po jego zakończeniu temperatury nieco spadły, nadal jednak utrzymują się na rekordowo wysokich poziomach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest globalne ocieplenie.

Według NOAA (Narodowa Agencja Oceaniczna i Atmosferyczna)czerwiec był o 0,9 stopnia Celsjusza cieplejszy od średniej XX-wiecznej. Z danych NASA wynika, że miesiąc ten był o 0,79 stopnia Celsjusza cieplejszy od średniej z lat 1951-1980. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane NOAA to czerwiec był 14. rekordowo gorącym miesiącem z rzędu. Musimy spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy. Nawet jeśli temperatura nie ustanawia rekordów, to trend ociepleniowy jest widoczny. Zostawiliśmy daleko w tyle temperatury z XX wieku - mówi Deke Arndt, dyrektor wydziału monitorującego klimat w National Centers for Environmental Information.

Bieżący rok, łącznie z czerwcem, jest dotychczas - według NOAA - o 1,05 stopnia Celsjusza cieplejszy od średniej z XX wieku. Z danych NASA wynika zaś, że jest o 1,09 stopnia Celsjusza cieplejszy od średniej z lat 1951-1980. Różnica pomiędzy obiema agencjami wynika z faktu, że używają one różnych metod przetwarzania danych o temperaturze oraz różnych skali porównawczych. Jednak obie zgadzają się co do tego, że mamy do czynienia z długoterminowym trendem ocieplania się klimatu.

Zwiększa się nie tylko temperatura nad lądami. Szybko ogrzewają się również oceany. NOAA informuje, że w pierwszej połowie bieżącego roku średnia temperatura wód oceanicznych była o 0,79 stopnia Celsjusza wyższa od średniej z XX wieku. Skutkiem tego mamy do czynienia z trzecim z rzędu rekordowym rokiem blaknięcia raf koralowych. Temperatura wody zmienia się wolniej niż temperatura lądu czy powietrza, dlatego też należy spodziewać się, że nawet jeśli w drugiej części roku nad lądami dojdzie do szybkich spadków temperatury, to oddające ciepło oceany utrzymają globalną temperaturę na rekordowo wysokim poziomie. O tym, czy cały rok 2016 będzie gorętszy od roku 2015 zdecydują nadchodzące miesiące. Wszystko wskazuje bowiem na to, że sprawdzą się prognozy i wkrótce pojawi się La Niña. Zjawisko to obniża temperatury.

Jeśli nawet bieżący rok nie będzie cieplejszy od roku ubiegłego, to trendy globalne są jasne. Spośród 15 najgorętszych lat w historii pomiarów aż 14 miało miejsce w XXI wieku.

temperatura globalne ocieplenie