Rodzaj zjadanego tłuszczu wpływa na wzorzec epigenetyczny tkanki tłuszczowej

| Zdrowie/uroda
artist in doing nothing (Stan Dalone), CC

Wybór tłuszczu (nasyconego lub wielonienasyconego) powoduje zmiany epigenetyczne, które z kolei przyczyniają się do różnic w magazynowaniu tłuszczu.

W 2014 r. dużym zainteresowaniem cieszyło się tzw. badanie muffinowe. Jego uczestnicy przez 7 tygodni zjadali dziennie średnio 3 muffiny. Połowę babeczek upieczono na bazie tłuszczu nasyconego (oleju palmowego), a drugą połowę z tłuszczem wielonienasyconym (olejem słonecznikowym). Zawartość węglowodanów i białek we wszystkich muffinach była taka sama.

W ramach najnowszego studium prof. Charlotte Ling z Uniwersytetu w Lund nawiązała współpracę z prof. Ulfem Risérusem z Uniwersytetu w Uppsali, który odegrał ważną rolę w badaniu muffinowym. Szwedzi analizowali zmiany epigenetyczne zachodzące w tkance tłuszczowej badanych. Przed i po projekcie wykonywano biopsje.

Okazało się, że diety SFA i PUFA (od ang. saturated fatty acids i polyunsaturated fatty acids) odmiennie wpłynęły na metylację 4875 tzw. wysp CpG (wyspa CpG to miejsce, w którym guanina występuje tuż po cytozynie; skrót CpG oznacza sekwencję: cytozyna – wiązanie fosfodiestrowe – guanina). Choć i dieta SFA, i PUFA prowadziły do wzrostu średniego poziomu metylacji w tkance tłuszczowej, nadmiar SFA prowadził do zmiany średniej metylacji w aż 1797 genach, a PUFA w jedynie 125. Ponadto dieta SFA znacząco zmieniała ekspresję 28 transkryptów, a dieta PUFA nie wpływała znacząco na ekspresję genów.

Uważamy, że zależne od rodzaju zjadanego tłuszczu zmiany epigenetyczne mogą się przyczyniać do różnic w magazynowaniu tłuszczu, przy czym tłuszcz nasycony ma bardziej negatywny wpływ - podkreśla Ling.

Wcześniej wykazaliśmy, że ćwiczenia mogą wpłynąć na wzorzec epigenetyczny tkanki tłuszczowej. Najnowsze ustalenia odnośnie do wyboru tłuszczu pokazują, że za pośrednictwem diety i ruchu możemy wpływać na nasze zdrowie via zmiany epigenetyczne - dodaje Ling.

To fascynujące, że tłuszcze wielonienasycone wydają się mieć zupełnie inny wpływ molekularny niż tłuszcz nasycony; to z kolei może potencjalnie oddziaływać na magazynowanie tłuszczu i metabolizm. Ostatnio wykazano, że [...] tłuszcze wielonienasycone wiążą się z lepszym metabolizmem węglowodanów. Ciekawie byłoby teraz sprawdzić, czy ta poprawa ma coś wspólnego ze zmianami epigenetycznymi wywołanymi przez wielonienasycone tłuszcze - podsumowuje Risérus.

tłuszcz nasycony tłuszcz wielonienasycony zmiany epigenetyczne tkanka tłuszczowa dieta Charlotte Ling Ulf Risérus