Komórki osób z trądzikiem chronione przed starzeniem

| Zdrowie/uroda
Derek K. Miller, CC

Naukowcy z Królewskiego College'u Londyńskiego odkryli, że osoby, które wcześniej cierpiały na trądzik, z większym prawdopodobieństwem mają dłuższe telomery w białych krwinkach. Może to oznaczać, że ich komórki są lepiej chronione przed starzeniem.

Telomery to ochronne sekwencje z nukleotydów, które zabezpieczają przed "przycinaniem" chromosomów po ich podwojeniu w czasie podziału komórki. Przy krytycznej długości telomery nie chronią już chromosomów, a cykl podziałowy komórki ulega zatrzymaniu. Uśpienie procesu replikacyjnego generuje z kolei starzenie komórkowe albo wymusza śmierć komórkową.

Wcześniejsze badania wykazały, że długość telomerów w leukocytach pozwala wnioskować o starzeniu organizmu, bo wiąże się z długością telomerów w innych komórkach ciała.

W ramach najnowszego studium Brytyjczycy analizowali przypadki 1205 bliźniąt z kohorty TwinsUK. Jedna czwarta chorowała na jakimś etapie życia na trądzik.

Analizy statystyczne, które wzięły poprawkę m.in. na wiek, wagę czy wzrost, wykazały, że u chorujących na trądzik telomery były znacząco dłuższe, co oznacza, że leukocyty były lepiej chronione przed deterioracją związaną z wiekiem.

Autorzy publikacji z Journal of Investigative Dermatology przypominają, że wcześniej w ramach studium UK Acne Genetic wykazano, że jeden z genów odpowiedzialnych za długość telomerów wiąże się także z trądzikiem.

Dermatolodzy od dawna dostrzegają, że skóra chorych z trądzikiem wydaje się starzeć wolniej niż skóra ludzi, którzy nigdy nie mieli trądziku. Symptomy starzenia, takie jak zmarszczki czy pocienienie skóry, pojawiają się bowiem o wiele później. Sugerowano, że dzieje się tak wskutek zwiększonej produkcji sebum, ale w grę wchodzą prawdopodobnie także inne czynniki.

Naukowcy zbadali ekspresję genów w biopsjach skóry tych samych bliźniąt. Okazało się, że dla chorujących na trądzik charakterystyczna była słabsza ekspresja szlaku p53, który reguluje programowaną śmierć komórkową. Zespół podkreśla jednak, że potrzeba dalszych badań, by zidentyfikować geny biorące udział w starzeniu komórek i ustalić, pod jakimi względami różnią się one u osób przechodzących kiedyś trądzik.

Akademicy wspominają o ograniczeniach swojego badania. W skład próby wchodziły wyłącznie kobiety. Poza tym opierano się głównie na samoopisie nasilenia trądziku i leczenia. Nie można też mówić o wskazaniu związków przyczynowo-skutkowych.

trądzik telomery długość szlak p53 śmierć komórkowa skóra starzenie