Trawa morska magazynuje więcej węgla niż las

| Nauki przyrodnicze
NSF Florida Coastal Everglades LTER Site

Trawy morskie magazynują ponad 2-krotnie więcej węgla niż lasy umiarkowane czy tropikalne o tej samej powierzchni. Przybrzeżne łąki podmorskie gromadzą do 83 tys. ton węgla na kilometr kwadratowy, głównie w glebie pod zbiorowiskiem, podczas gdy w przypadku typowego lasu wartość ta oscyluje wokół 30 tys. t/km2, a węgiel trafia głównie do drewna.

Naukowcy, których artykuł ukazał się w piśmie Nature Geoscience, szacują, że choć łąki traw morskich zajmują mniej niż 0,2% areału światowych oceanów, to przejmują aż 10% węgla trafiającego rocznie do morza. Mimo że trawy morskie pokrywają niewielki procent globalnej powierzchni przybrzeżnej, nasze badania wskazują, że są dynamicznym ekosystemem transformowania węgla - podkreśla James Fourqurean z Florida International University, główny autor międzynarodowego studium.

Trawy morskie przechowują większość węgla (90%) w glebie i rozbudowują swoje magazyny na przestrzeni setek, a nawet tysięcy lat. W rejonie śródziemnomorskim, gdzie znaleziono największe składy, łąki magazynowały węgiel w osadach o wielometrowej głębokości.

Trawy morskie należą do najbardziej zagrożonych ekosystemów. Głównie w wyniku spadku jakości wody i pogłębiania, zniszczono ok. 29% historycznych łąk. W skali planety rokrocznie znika co najmniej 1,5% podmorskich łąk.

Trawy morskie (przedstawiciele rodzin: Posidoniaceae, Zosteraceae, Hydrocharitaceae i Cymodoceaceae) spełniają wiele pożytecznych funkcji, m.in. filtrują osady czy chronią wybrzeża przed powodziami i sztormami. Teraz okazuje się, że są również magazynami węgla.

Ponieważ dotąd oszacowano możliwości słonych mokradeł i namorzynów, ale łąki podmorskie nadal sprawiały trudności, nie można było wdrożyć przygotowanych planów ochrony składów "błękitnego węgla". By uzupełnić tę lukę w wiedzy, Fourqurean i inni postanowili skompilować publikowane i niepublikowane pomiary zawartości węgla organicznego w trawach i glebie pod nimi (w sumie uwzględniono 946 zbiorowisk z całego świata). Naukowcy wyliczyli, że globalnie ekosystemy traw morskich mogą przechowywać nawet 19,9 miliardów ton węgla organicznego. Przy bardziej konserwatywnym podejściu wartość ta wynosi 4,2-8,4 miliardów ton. Biorąc pod uwagę obecne tempo niszczenia traw morskich, rocznie mogłoby się uwalniać do 299 milionów ton węgla.

trawa morska łąka podmorska węgiel magazyn las umiarkowany tropikalny jednostka powierzchni James Fourqurean