Kobiety bardziej korzystają na treningu interwałowym

| Zdrowie/uroda
naama (Naama ym), CC

W porównaniu do mężczyzn, kobiety uzyskują więcej z treningu przedziałowego o wysokiej intensywności (ang. high intensity interval training, HIIT).

Autorzy artykułu z pisma Strength and Conditioning podkreślają, że wcześniejsze badania dotyczące treningu interwałowego przeprowadzano głównie na bardzo sprawnych fizycznie mężczyznach, a to oznacza pominięcie wielu różnych grup.

Zespół z kilku amerykańskich uczelni zebrał grupę 8 mężczyzn i 8 kobiet w wieku 19-30 lat. Wszyscy przyznawali się do co najmniej umiarkowanej sprawności fizycznej i wspominali o przynajmniej 1 sesji treningu interwałowego w tygodniu.
Podczas eksperymentu badani mieli biec na bieżni przez 4 i 6 min, wybierając największą możliwą do utrzymania prędkość. Na odpoczynek przeznaczano 1, 2 lub 4 min.

W czasie interwałów określano maksymalny pułap tlenowy (VO2max) i maksymalne tętno (HRmax). Choć na przestrzeni prób mężczyźni biegli w relatywnie szybszym tempie, to kobiety w większym stopniu zbliżały się do swoich VO2max i HRmax (warto dodać, że jedni i drudzy podobnie oceniali wysiłek wkładany w trening oraz stopień regeneracji w przerwach).

Nie wiadomo, czemu mężczyźni i kobiety inaczej reagują na trening przedziałowy, lecz jedna z teorii odwołuje się do poziomu estrogenu. Nowe studium potwierdziło, że optymalny dla obu płci jest trening HIIT, w którym okresy odpoczynku są o połowę krótsze od interwałów (chodzi o schemat 1:2).

Podsumowując uzyskane wyniki, dr Matt Laurent z Bowling Green State University podkreśla, że osoby uprawiające HIIT powinny wsłuchiwać się we własne ciało i ufać mu, zwracając uwagę na samopoczucie.

trening przedziałowy o wysokiej intensywności HIIT kobiety mężczyźni maksymalne tętno maksymalny pułap tlenowy Matt Laurent