Estradiol, naturalny żeński hormon, można by wykorzystać w terapii trójujemnego raka piersi

| Medycyna
wishuponacupcake, CC

Naukowcy z Mayo Clinic odkryli, że estradiol, naturalnie występujący hormon sterydowy, można by wykorzystać w terapii  trójujemnego raka piersi.

Trójujemny rak piersi charakteryzuje się brakiem ekspresji [3 receptorów] - receptora estrogenowego alfa, receptora progesteronowego, a także ludzkiego receptora nabłonkowego czynnika wzrostu 2, w skrócie HER2. Cechuje go wysoki wskaźnik wznowy, a jak dotąd poza chemią w skutecznej terapii tej choroby sprawdziło się niewiele leków - podkreśla dr John Hawse.

W ramach wcześniejszych badań Amerykanie odkryli, że w ok. 25% trójujemnych raków piersi zachodzi ekspresja drugiej formy receptora estrogenowego - receptora estrogenowego beta (REβ). Podczas najnowszego studium Hawse i inni wykazali, że estradiol skutecznie hamuje wzrost trójujemnych guzów wykazujących ekspresję REβ.

Odkryliśmy, że estradiol, który normalnie stymuluje wzrost komórek nowotworowych, w których zachodzi ekspresja receptora estrogenowego alfa (REα), wywiera odwrotny wpływ na trójujemne raki sutka. Należy jednak pamiętać, że do zahamowania wzrostu trójujemnego raka konieczne są REβ.

Zespół z Mayo odkrył mechanizm, za pośrednictwem którego estradiol wywiera antyrakowy wpływ. Okazało się, że gdy estradiol wiąże się z REβ, stymuluje ekspresję białek zwanych cystatynami, które oddziałują zarówno na sąsiednie, jak i oddalone komórki rakowe.

Mayo Clinic i Translational Breast Cancer Research Consortium planują wkrótce rozpocząć II fazę badań klinicznych nad skutecznością estradiolu w terapii kobiet z przerzutami trójujemnego raka piersi z ekspresją REβ.

trójujemny rak piersi receptor estrogenowy beta ekspresja estradiol John Hawse