Ta sama technika od 270 mln lat

| Nauki przyrodnicze
Fabio Massimo Petti et al.

Płazy od ok. 270 mln lat, czyli od permu, wykorzystują tę samą technikę przejścia od chodu do pływania. W skale, która kiedyś była brzegiem pokrytym płytką wodą, zachowały się bowiem ślady całych stóp, a dalej odcisnęły się już tylko pazury i machnięcia ogonem.

Fabio Massimo Petti

Zespół Fabia M. Pettiego z Muzeum Nauki w Trydencie natrafił na sfosylizowane ślady w Alpach na północy Włoch. Pozostawiło je zwierzę długości ok. 10 cm, najprawdopodobniej temnospondyl lub lepospondyl. Mówiąc o nim, autorzy publikacji z pisma Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology posługują się nazwą Batrachichnus C Lunichnium.

Jak tłumaczy Massimo Bernardi, tropy są bardziej użyteczne od kości, ponieważ mówią wiele o życiu i aktywności zwierzęcia. Zamiast patrzeć na kadr, widzi się [cały] film.

Jedna z członkiń ekipy, Miriam A. Ashley-Ross z Wake Forest University, porównuje sposób poruszania się ichnogatunku do współczesnych traszek. Włóż traszki do wody, a pozostawią podobny trop.

trop ślad Alpy skamieniałość płazy pływanie chód temnospondyl lepospondyl Batrachichnus C Lunichnium