Połowa energii może pochodzić z wiatru?

| Ciekawostki
Snurb

Uczeni z University of Delaware i Uniwersytetu Stanforda stwierdzili, że turbiny wiatrowe mogą zaspokoić połowę przyszłego zapotrzebowania ludzkości na energię przy minimalnym wpływie na środowisko. Jednak głównym celem prowadzonych przez nich obliczeń było określenie maksymalnej teoretycznej ilości dostępnej energii wiatrowej. Specjaliści postanowili znaleźć punkt w którym dokładanie turbin nie spowoduje zwiększenia ilości produkowanej energii.

Poszukiwaniem tzw. punktu nasycenia turbinami zajęli się Cristina Archer (UD) i Mark Jacobson (Stanford).

Dokładanie kolejnych turbin powoduje, że początkowo ilość pozyskiwanej energii proporcjonalnie rośnie, później jednak zyski są coraz mniejsze i z czasem osiąga się punkt, w którym dodatkowe ilości energii nie są produkowane. Dzieje się tak, gdyż każda turbina odbiera wiatrowi nieco jego energii, zmniejszając ilość dostępną dla innych.

Archer i Jacobson wykorzystali bardzo szczegółowy model komputerowy i wyliczyli, że wykorzystując nowoczesne 100-metrowej wysokości turbiny z całej planety, nie biorąc pod uwagę kosztów ekonomicznych ani środowiskowych takiego przedsięwzięcia, można uzyskać ponad 250 terawatów mocy. Gdyby zaś turbiny ustawić tylko na lądzie oraz wodach przybrzeżnych do wykorzystania jest 80 TW. To wielokrotnie więcej niż zapotrzebowanie całej ludzkości.

Wyniki badań pokazują, że nie istnieje fundamentalna bariera, która uniemożliwiłaby uzyskanie wielokrotnie więcej mocy niż potrzeba - stwierdził Jacobson.

Uczeni postanowili też sprawdzić praktyczne możliwości wykorzystania energii wiatru. Z ich obliczeń wynika, że wykorzystując 4 miliony turbin rozsianych po całym świecie można uzyskać do 7,5 TW mocy. To ponad połowa energii, jaką będzie w 2030 roku zużywała ludzkość. Jednocześnie wykazali, że rozrzucenie tych turbin po całym świecie, w odpowiednio dobranych lokalizacjach, będzie bardziej efektywne, pozwoli zminimalizować koszty i wpływ instalacji na środowisko w porównaniu z umieszczeniem wszystkich turbin w niewielu miejscach.

Badania potwierdzają, że wiatr może zapewnić znacznie więcej energii niż wskazywały poprzednie badania. Odpowiednie inwestycje pozwoliłby pozyskać aż 7,5 terawata przy minimalnym wpływie na środowisko.

Wszystko kosztuje, ale cena energii wiatrowej jest bardzo niska jeśli bierzemy pod uwagę jej wpływ na środowisko - mówi Archer.

turbina energia wiatrowa