Twórczy słownie śpią długo, a kreatywni wizualnie mają problemy ze snem

| Psychologia
ericmay (Eric May), CC

Twórczość wzrokowa i słowna wiążą się z różnymi wzorcami snu.

Naukowcy z Izraela porównywali studentów nauk społecznych i sztuk pięknych oraz wzorce ich snu. Ludzie kreatywni wizualnie donosili o zaburzeniach snu i będących ich skutkiem problemach w funkcjonowaniu w ciągu dnia. W przypadku osób kreatywnych werbalnie zauważyliśmy, że śpią one dłużej i że kładą się i wstają później - wyjaśnia doktorantka Neta Ram-Vlasov.

Ram-Vlasov i prof. Tamar Shochat z Uniwersytetu w Hajfie, a także Amit Green z Instytutu Snu Assuta Medical Center oraz prof. Orna Tzischinsky z Wydziału Psychologii Akademickiego College'u Doliny Jezreel imienia Maxa Sterna chcieli sprawdzić, w jaki sposób 2 typy twórczości (wizualna i werbalna) wiążą się z obiektywnymi i subiektywnymi aspektami snu, czyli długością, czasowaniem i jakością.

W studium wzięło udział 30 studentów z różnych instytutów; połowa z nich specjalizowała się wyłącznie w sztuce, a druga połowa w naukach społecznych. Ochotnicy przeszli badanie polisomnograficzne. Prowadzili też dziennik snu i wypełniali kwestionariusz nawyków związanych ze snem. Oprócz tego testowano ich pod kątem twórczości wizualnej i werbalnej.

Okazało się, że im wyższy poziom twórczości wzrokowej, tym gorsza jakość snu (np. większe zaburzenia snu i problemy z funkcjonowaniem w ciągu dnia). Izraelczycy zauważyli także, że im wyższy poziom twórczości słownej, tym dłużej studenci spali i tym później kładli się spać i wstawali.

Przyszłe badania powinny wskazać na kierunek zależności: czy to kreatywność wpływa na wzorzec snu, czy na odwrót (a może zależność jest tylko pozorna). Ważne jest także ustalenie ewentualnego mechanizmu zjawiska. Niewykluczone, że "nadmiar" twórczości wzrokowej sprawia, że dana osoba jest bardziej czujna/pobudzona i to prowadzi do zaburzeń snu. Z drugiej strony możliwe jest, że przedłużony sen twórczych słownie osób sprzyja procesom kluczowym dla kreatywności. Jak by nie było, uzyskane przez nas wyniki stanowią dalsze poparcie dla teorii, że kreatywność nie jest jednorodnym konceptem. Twórczość wzrokowa i słowna są [bowiem] aktywowane przez inne mechanizmy mózgowe i uruchamiają różne procesy.

twórczość słowna wzrokowa wzorce snu