Spokojne życie ubezpieczonego na życie

Ubezpieczenia online

Ubezpieczenie na życie posiada aktualnie ok. 50% Polaków. Wybierając ten rodzaj ubezpieczenia motywuje nas albo chęć zgromadzenia funduszy na przyszłość, albo zabezpieczenia finansowego dzieci na wypadek swojej śmierci, albo stworzenie skutecznej ochrony dla swojej rodziny na wypadek różnych nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.

 

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie życiowe to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy klientem a ubezpieczycielem. W umowie zawarte są wszelkie warunki ubezpieczenia, czyli ochrony życia klienta w określonym czasie i na uzgodnioną sumę ubezpieczenia. W dokumencie znajdują się informacje, co stanie się z ową kwotą w przypadku śmierci klienta, czyli kto ostatecznie ją otrzyma.

Nie tylko śmierć klienta uruchamia środki opisane w umowie, znajduje się tam również kwota, która zostaje przelana klientowi na wypadek:

•    poważnej choroby
•    trwałego uszczerbku na zdrowiu
•    innych zdarzeń określonych umową

Polisa na życie może wiązać umową klienta indywidualnego, ale też zbiorowego, gdy to pracodawca zawiera w imieniu swoich pracowników grupową polisę na życie oraz zdrowie. Zwykle obejmuje ona nie tylko samych pracowników, ale i ich rodziny. Ubezpieczenia na życie można indywidualnie poszerzać umowami dodatkowymi, jako polisy posagowe dla dziecka czy produkty łączące inwestycję z ochroną zdrowia i życia.


Umowy dodatkowe do polisy na życie

Podstawowa polisa na życie może być stosunkowo dowolnie poszerzana o inne produkty związane z ochroną życia i zdrowia klienta oraz jego rodziny. Dodatkowe produkty ubezpieczeniowe  https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/a/ubezpieczenie-na-zycie-ze-zwrotem-skladki/471.html najczęściej dotyczą sytuacji:

•    zdiagnozowania poważnej choroby u osoby ubezpieczonej
•    zdiagnozowania nowotworu złośliwego
•    długotrwałego pobytu w szpitalu
•    poważnej operacji chirurgicznej
•    wypadku komunikacyjnego
•    trwałego uszczerbku na zdrowiu

W tego rodzaju umowach dodatkowe produkty polisy można dokupować już w trakcie trwania ochrony, którą można w miarę elastycznie poszerzać lub ograniczać.

 

Polisa na życie, czyli oszczędzanie i inwestowanie

Na rynku ubezpieczeniowym dużą popularnością cieszą się mieszane polisy na życie, łączące ochronę życia z inwestowaniem i oszczędzaniem, w kilku opcjach:

•    Jako ubezpieczenie oszczędnościowe na życie oraz dożycie, jest to polisa, która chroni przez określony czas, np. do osiągnięcia 65. roku życia, zaraz potem osoba ubezpieczona otrzymuje ustalone umową świadczenie. Dodatkowo otrzymuje ona gromadzone przez lata oszczędności, będące częścią każdej wpłacanej składki. Środki te można wykorzystać na dowolny cel.
•    Jako ubezpieczenie posagowe, jest to rodzaj ubezpieczenia, który ma na celu gromadzenie środków dla dziecka. Zebrane środki, będące częścią wpłacanej składki, zostają w ustalonym momencie, np. w chwili ukończenia 25 roku życia, wypłacone. W trakcie trwania umowy, dziecko jest objęte ochroną na wypadek utraty rodzica i innych zdarzeń.
•    Jako ubezpieczenie inwestycyjne, to połączenie polisy ochronnej i inwestycji. Ustalona umową część składki będzie kierowana na ochronę, a pozostała część wpłacana na fundusze inwestycyjne.

ubezpieczenie na życie ubezpieczenia online