Relokacja funkcji językowych po lewostronnym udarze okołoporodowym

| Medycyna
Elissa Newport

Dzieci, które przechodzą udary okołoporodowe w obrębie lewej półkuli, mają funkcje językowe zlokalizowane w prawej półkuli.

Naukowcy z Centrum Medycznego Georgetown University podkreślają, że udary okołoporodowe nie są wcale takie rzadkie i występują u ok. 1 na 4000 dzieci.

Zespół prof. Elissy L. Newport badał 12 osób w wieku 12-25 lat. Wszystkie przeszły lewopółkulowy udar okołoporodowy i używały do funkcji językowych prawej półkuli.

Wg Newport, o przebytym udarze świadczy tylko to, że niektórzy badani lekko utykają i zamiast prawej używają jako dominującej lewej ręki. Amerykanka dodaje, że występują także niewielkie zaburzenia funkcji wykonawczych: np. nieco wolniejsze przetwarzanie. Podstawowe funkcje poznawcze, takie jak rozumienie i produkcja języka, są jednak doskonałe.

Badania obrazowe pokazały, że funkcje językowe są zlokalizowane w prawej półkuli (w położeniu stanowiącym lustrzane odbicie "zwykłych" lewostronnych obszarów językowych).

W ramach badań Newport ściśle kontrolowano zarówno rodzaj, jak i położenie uszkodzeń mózgu.

Choć młode mózgi były bardzo plastyczne i mogły przenieść język do zdrowego obszaru, nie oznacza to, że nowe rejony były lokalizowane w prawej półkuli na chybił trafił. Sądzimy, że są istotne ograniczenia co do tego, gdzie funkcje mogą być relokowane. Istnieją bardzo specyficzne regiony, które przejmują rolę uszkodzonych obszarów pierwotnych. Każda funkcja [...] ma konkretny obszar, do którego w razie potrzeby zostanie przeniesiona. To bardzo ważne odkrycie, które może mieć znaczenie dla rehabilitacji dorosłych po udarze.

Newport dodaje, że badania obrazowe pokazują, że do mniej więcej 4. roku życia dzieci mogą przetwarzać język po obu stronach mózgu, a potem następuje rozdzielenie funkcji i lewa półkula przetwarza sens wypowiedzi, a prawa emocje w języku.

Na dalszych etapach badań zespół Newport chce zebrać większą próbę i przyjrzeć się nie tylko lewo-, ale i prawostronnym udarom. Oprócz tego naukowców interesuje, czy i ewentualnie gdzie relokowane są funkcje inne niż język. Ważną kwestią, także dla dorosłych po udarze, będzie też określenie molekularnych podstaw plastyczności.

udar okołoporodowy funkcje językowe lokalizacja prawa półkula Elissa Newport