Funkcjonowanie układu przedsionkowego pogarsza się od 40. r.ż.

| Zdrowie/uroda
Garyfallia Pagonis

Powyżej 40. r.ż. progi reakcji układu przedsionkowego, który odpowiada za czucie głębokie, równowagę i dotyk, zaczynają się podwajać co 10 lat. Wg naukowców z Massachusetts Eye and Ear, odzwierciedla to spadek zdolności odbierania informacji dot. ruchu, równowagi i orientacji w przestrzeni.

Podwyższone progi reakcji silnie korelowały ze słabszymi wynikami testów na równowagę, a z wcześniejszych badań wiemy, że u takich osób ryzyko upadku jest dużo wyższe - podkreśla dr Daniel M. Merfeld.

Amerykanie ujawniają, że na pewnym etapie życia ponad połowa populacji zgłosi się do lekarza z objawami związanymi z układem przedsionkowym, np. zawrotami głowy czy nieostrym widzeniem.

By sprawdzić, czy płeć i wiek wpływają na działanie układu przedsionkowego, autorzy publikacji z pisma Frontiers in Neurology poddali 105 zdrowych osób w wieku od 18 do 80 lat testom ruchowym i na równowagę. Mierzyli próg reakcji, czyli określali najsłabszy ruch/bodziec postrzegany poprawnie przez ochotnika. O ile nie stwierdzono różnic między kobietami i mężczyznami, o tyle powyżej 40. r.ż. progi wzrastały dla wszystkich badanych rodzajów ruchu.

Okazało się, że wzrastające progi reakcji silnie korelowały z niemożnością ukończenia standardowego testu na równowagę. Naukowcy podkreślają, że to pokazuje, jak mocno układ przedsionkowy wpływa na ryzyko upadku.

Skoro gorsze funkcjonowanie przedsionkowe prowadzi do upadków, być może potrafilibyśmy opracować pomoce lub ćwiczenia terapeutyczne [...], które by je usprawniały - podsumowuje Merfeld.

układ przedsionkowy funkcje równowaga upadek ryzyko Daniel M. Merfeld