Polska poniżej średniej

| Technologia
TPCOM, CC

Z okazji rozpoczętego właśnie European e-Skills 2012 Eurostat opublikował dane dotyczące umiejętności komputerowych wśród mieszkańców 27 krajów członkowskich UE. Polska wypada często poniżej średniej unijnej.

W roku 2005 w całej UE średnio 4% studentów kończyło studia informatyczne, a w roku 2009 odsetek ten zmniejszył się do 3,4%. W Polsce absolwentów kierunków informatycznych było 3,8%, a pięć lat później - 3,2% ogólnej liczby studentów.

W zestawieniu osób, które kiedykolwiek używały komputera średnia dla całej UE wynosi 78% dla grupy wiekowej 16-74 lata oraz 96% dla grupy 16-24 lata. W Polsce odsetek ten to - odpowiednio - 70 i 99 procent.

Badano również konkretne umiejętności. Kopiowanie lub przenoszenie pliku lub folderu średnio dla UE wynosi 63% w grupie 16-74 lata i 89% w grupie 16-24 lata. W Polsce jest to 52% (16-74 lata) oraz 94% (16-24 lata). Podstawowych formuł matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym używało średnio w UE 43% (16-74 lata) i 67% (16-24 lata) ludności. Dla naszego kraju odsetek ten wynosi 33% i 70%.

Z kolei elektroniczną prezentację przygotowywało 31% mieszkańców UE, którzy mają pomiędzy 16-74 lata oraz 59% w grupie wiekowej 16-24 lata. W naszym kraju było to 16% (16-74 lata) oraz 47% (16-24 lata). Ostatnie pytanie dotyczyło programowania. Odsetek osób, które napisały w życiu program komputerowy wynosił dla UE 10% w grupie 16-74 lata oraz 20% w grupie 16-24 lata. Dane z Polski to 6% i 16%.

umiejętności komputerowe Polska Unia Europejska Eurostat