Masowe zwolnienia na... uniwersytecie

| Ciekawostki
Uniwersytet w Helsinkach

Masowe zwolnienia zwykle kojarzą się z dużymi prywatnymi przedsiębiorstwami. Tym razem jednak zwolnienie 980 pracowników zapowiada... Uniwersytet w Helsinkach. Instytucja, która od lat znajduje się wśród 100 najlepszych uczelni wyższych na świecie, będzie redukowała zatrudnienie w związku ze zmniejszeniem dotacji budżetowej. Z obliczeń dokonanych przez sam uniwersytet wynika, że do końca kadencji obecnego rządu uczelnia musi wydawać nawet 106 milionów euro rocznie mniej niż dotychczas.

Fiński Związek Zawodowy Uniwersyteckich Profesorów, Badaczy i Wykładowców krytykuje decyzję władz Uniwersytetu twierdząc, że cięcia są zbyt radykalne. Trzeba jednak pamiętać, że koszty osobowe stanowią aż 2/3 wszystkich wydatków uczelni.
Uniwersytet ocenia, że jeszcze tej wiosny zwolni 570 osób, w tym 75 wykładowców i badaczy. Do roku 2020 pracę straci 210 osób zatrudnionych na umowach czasowych, a w grupie tej znajdzie się 160 naukowców i wykładowców. Z kolei do przyszłego roku na emerytury odejdzie 200 pracowników (w tym 60 wykładowców i badaczy) i nie zostaną oni zastąpieni nikim innym.

Obecnie uczelnia zatrudnia około 8000 osób. Studiuje zaś na niej 35 000 osób.

uniwersytet zwolnienia Helsinki