Wielozadaniowość medialna wspomaga integrację zmysłów

| Psychologia
gemsling (Nathan Jones), CC

Osoby, które często korzystają naraz z wielu mediów, lepiej sobie radzą z integracją informacji z kilku zmysłów. Psycholodzy podejrzewają, że wiąże się to z ich doświadczeniem w dzieleniu uwagi pomiędzy różne źródła danych (Psychonomic Bulletin & Review).

Do tej pory utrzymywano, że jednoczesne słuchanie muzyki, przeglądanie Internetu i wysyłanie e-maili może być tylko i wyłącznie szkodliwe. Badania laboratoryjne i sytuacje z życia wzięte pokazywały bowiem, że takie postępowanie niekorzystnie oddziałuje na zdolność przełączania się między zadaniami, wybiórczą uwagę czy pamięć roboczą. Naukowcy sądzą, że można to wyjaśnić zwracaniem uwagi na wszystko, a zatem na nic. Trudno w ten sposób wyodrębnić informacje najbardziej przydatne, a nawet kluczowe dla wykonania zadania.

W najnowszym studium Kelvin Lui i Alan Wong z Uniwersytetu chińskiego w Hongkongu przyglądali się 1) osobom często korzystającym z wielu mediów jednocześnie i 2) wielozadaniowcom od przypadku do przypadku. Oceniali m.in., w jakim zakresie grupy te potrafią automatycznie zintegrować informacje wzrokowe i słuchowe.

W eksperymencie wzięło udział 63 ochotników w wieku 19-28 lat. Najpierw wypełniali oni kwestionariusz dotyczący wykorzystania mediów - czasu spędzanego przy poszczególnych typach mediów oraz nasilenia tendencji do korzystania z więcej niż jednego naraz. Później wykonywali zadanie wzrokowe, które polegało na wskazaniu specyficznego kształtu na ekranie pełnym podobnych kształtów. Dla utrudnienia wszystkie zmieniały barwę. Czasem testowi towarzyszył dźwięk, np. krótkie piśnięcie. Nie informowało ono, gdzie schował się cel, ale powiadamiało, że zmienił się jego kolor.

Okazało się, że notoryczni medialni wielozadaniowcy lepiej sobie radzili, gdy sygnał dźwiękowy występował niż w próbach, kiedy go nie było. W zadaniach bez dźwięku osiągali słabsze rezultaty od przedstawicieli drugiej grupy.

Autorzy raportu podkreślają, że obecne odkrycia nie wskazują na związek przyczynowo-skutkowy. Niewykluczone jednak, że pociąg do używania licznych mediów w tym samym czasie korzystnie wpływa na pewne funkcje poznawcze. By to potwierdzić, potrzeba, oczywiście, kolejnych badań.

wielozadaniowiec media integracja wielozmysłowa