"Wiki" słowem angielskim

| Ciekawostki

Wyraz "wiki” spopularyzowany przez Wikipedię, oficjalnie wszedł do języka angielskiego. Edytorzy Oxford English Dictionary dodali do najnowszego wydania słownika 287 nowych wyrazów, wśród nich właśnie "wiki”.

Słowo to pojawiło się w języku angielskim już wiele lat temu. Zostało do niego zapożyczone z mowy rdzennych mieszkańców Hawajów, dla których "wiki, wiki” oznacza "szybko, szybko”.

Ostatnimi laty zaczęło zyskiwać popularność wśród osób anglojęzycznych. Rozpowszechniło się i nadano mu nowe znacznie. W języku angielskim "wiki” oznacza typ witryny internetowej, która może być edytowana przez każdego, kto ma do niej dostęp.

wiki Oxford English Dictionary