Mikrotomografia ujawniła, jak zmieniał się wygląd wilka workowatego w torbie lęgowej

| Nauki przyrodnicze

Po urodzeniu wilk workowaty (Thylacinus cynocephalus) wyglądał jak inne torbacze. Psiego wyglądu nabierał w trakcie rozwoju w torbie lęgowej.

Naukowcy doszli do takiego wniosku po tomografii komputerowej 13 młodocianych osobników z kolekcji z całego świata. Udało im się stworzyć modele 3D T. cynocephalus od momentu narodzin.

Skany pokazują ze wszelkimi szczegółami, że wilk workowaty zaczynał swoją drogę przez życie jako młodzik wyglądający w dużej mierze jak każdy inny torbacz. Krzepkie przedramiona pomagały mu we wspinaczce w torbie lęgowej matki - opowiada Christy Hipsley z Museums Victoria. Do momentu opuszczenia torby [...] wyglądał już jednak bardziej jak pies lub wilk, z tylnymi łapami dłuższymi od przednich.

Autorzy publikacji z pisma Royal Society Open Science podkreślają, że podobieństwo wilka workowatego do dingo to jeden z najbardziej czytelnych przykładów ewolucji konwergentnej, w wyniku której niespokrewnione gatunki wykształcają podobny wygląd. Naukowcy przypominają, że ostatni wspólny przodek wilków workowatych oraz psów i wilków żył ok. 160 mln lat temu.

Młodociane osobniki, które reprezentują 5 etapów rozwoju poporodowego, poddano nieinwazyjnej mikrotomografii. Dzięki temu uzyskano cyfrowe modele 3D w wysokiej rozdzielczości.

To badanie pokazuje korzyści wynikające z zastosowania TK. Bez szkód dla okazów mogliśmy zeskanować wszystkie znane młodociane osobniki T. cynocephalus z całego świata i zbadać struktury wewnętrzne w wysokiej rozdzielczości - podkreśla prof. Andrew Pask z Uniwersytetu w Melbourne. Analizując rozwój szkieletu, byliśmy w stanie zilustrować dojrzewanie wilka workowatego i stwierdzić, kiedy nabierał on wyglądu psa.

Akademicy chwalą się, że doprecyzowanie krzywych wzrostu pomaga w oszacowaniach wieku poszczególnych osobników.

wilk workowaty wygląd torbacz pies torba lęgowa Andrew Pask Christy Hipsley