Wirus Zika pomoże w walce z glejakiem wielopostaciowym

| Medycyna
Sbrander, CC BY-SA 3.0

Genetycznie zmodyfikowany wirus Zika (ZIKV) może zostać wykorzystany do niszczenia komórek glejaka wielopostaciowego.

Za pomocą spektrometrii mas naukowcy stwierdzili, że komórki glejaka zakażone ZIKV zaczynają produkować digoksynę, czyli toksynę, która podczas wcześniejszych eksperymentów in vitro ograniczała namnażanie i wywoływała śmierć komórek raka piersi, czerniaka oraz nerwiaka zarodkowego.

Autorzy publikacji z Journal of Mass Spectrometry podkreślają, że przeprowadzone uprzednio badania wskazywały na nieprawidłowości morfologiczne i zwiększoną śmiertelność zakażonych wirusem Zika neuralnych komórek progenitorowych. Uznano, że zjawiska te mogą stanowić przyczynę małogłowia u dzieci.

Inne studia zademonstrowały z kolei, że ZIKV może wnikać do komórek mózgu i modyfikować regulację cyklu komórkowego (ostatecznie prowadzi to do ich śmierci).

Mając to wszystko na uwadze, naukowcy z Instytutu Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Campinas postanowili sprawdzić, co się stanie, gdy ZIKV zainfekuje komórki glejaka. Brazylijczycy wykonywali mikrofotografie jedną i dwie doby od zakażenia. Chcieli w ten sposób udokumentować wszelkie zmiany metaboliczne (skutki cytopatyczne) wywołane inokulacją wirusem.

Po 24 godzinach obserwowano umiarkowany efekt cytopatyczny, m.in. zaokrąglenie i napęcznienie komórek, a także utworzenie syncytium (in. zespólni).

Po 48 godzinach liczba napęczniałych, zaokrąglonych komórek była o wiele większa, tworzenie zespólni się nasilało, a integralność komórek spadała. Wg akademików, są to przejawy obumierania komórek. Morfologia komórki była w tym czasie niemal całkowicie zmieniona - podkreśla prof. Rodrigo Ramos Catharino.

By zidentyfikować główne metabolity wytwarzane przez komórki glejaka w czasie zakażenia ZIKV, naukowcy posłużyli się spektrometrią mas, sprzężoną z desorpcją/jonizacją laserem wspomaganą matrycą (ang. matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging, MALDI-MSI).

Analiza statystyczna danych ze spektrometrii wykazała, że dobę po zakażeniu komórki zaczynają produkować glikozydy nasercowe, a zwłaszcza digoksynę.

Wg Brazylijczyków, zmodyfikowane genetycznie ZIKV mogłyby stać się wirusami onkolitycznymi, niszczącymi komórki glejaka w wyniku syntezy digoksyny.

wirus Zika ZIKV wirus onkolityczny glejak wielopostaciowy Rodrigo Ramos Catharino