Pora dnia wpływa na podatność na zakażenie

| Medycyna
Tim Evanson, CC

Jesteśmy bardziej podatni na zakażenia o określonych porach dnia, bo nasz zegar biologiczny wpływa na zdolność wirusów do replikacji i rozprzestrzeniania między komórkami.

Autorzy publikacji z pisma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) uważają, że ich ustalenia pozwalają wyjaśnić, czemu ludzie pracujący na zmiany, których zegary biologiczne są zaburzone, są bardziej podatni na problemy ze zdrowiem, w tym na zakażenia i choroby przewlekłe.

By sprawdzić, czy rytmy okołodobowe wpływają na podatność na zakażenia lub ich rozwój, naukowcy z Wellcome Trust-Medical Research Council Institute of Metabolic Science oraz Uniwersytetu w Cambridge porównywali myszy zakażane wirusem opryszczki o różnych porach dnia. Gryzonie żyły w kontrolowanym środowisku z 12-godzinnym dniem i 12-godzinną nocą.

Brytyjczycy zauważyli, że u myszy zarażonych na początku dnia (świtem, gdy nocne gryzonie udają się na spoczynek) replikacja wirusa była 10-krotnie większa niż u zwierząt infekowanych po 10 godzinach dnia, kiedy gryzonie zaczynały wchodzić w swoją aktywną fazę. Gdy badania powtórzono na myszach pozbawionych genu Bmal1, poziom replikacji wirusa był wysoki bez względu na porę zakażenia.

Pora zakażenia może mieć podstawowy wpływ na naszą podatność na chorobę, a przynajmniej na replikację wirusa. Spostrzeżenie to pokrywa się z wcześniejszymi badaniami, które wykazały, że pora podania szczepionki na grypę oddziałuje na jej skuteczność - opowiada prof. Akhilesh Reddy.

Naukowcy odkryli podobne zależne od pory dnia różnice w replikacji wirusa w hodowlach (w tym przypadku eliminowano wpływ układu odpornościowego). Zniesienie komórkowych rytmów okołodobowych zwiększało zakażenie zarówno wirusem opryszczki (DNA-wirusem), jak i grypy typu A (wirusem RNA).

Naukowcy przypominają, że gen Bmal1 podlega zmianom nie tylko dobowym, ale i sezonowym. W miesiącach zimowych jest on mniej, a w letnich bardziej aktywny. To może wyjaśniać, czemu choroby takie jak grypa szerzą się w populacji głównie zimą.

Posługując się hodowlami, Brytyjczycy wykazali też, że wirus opryszczki manipuluje molekularnym mechanizmem kontrolującym rytmy okołodobowe.

wirus opryszczki wirus grypy zakażenie zegar biologiczny rytm okołodobowy namnażanie Bmal1 Akhilesh Reddy