Prosta metoda na wyleczenie zapalenia wątroby typu C

| Medycyna
Spec-ta-cles, CC

Naukowcy z Laboratorium Wątroby Toronto Western Hospital (TWH) odkryli, że leczenie przez 12 tyg. skojarzonymi sofosbuwirem i velpataswirem zapewnia trwałe wyeliminowanie kilku genotypów wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u 99% badanych pacjentów.

Kanadyjczycy twierdzą, że podawanie przez 3 miesiące raz na dobę sofosbuwiru i velpataswiru okazało się skuteczne zarówno u poprzednio nieleczonych, jak i poddawanych już terapii pacjentów z 1., 2., 4., 5. i 6. genotypem HCV, w tym u chorych z wyrównaną marskością wątroby (u których mimo zupełnego lub prawie zupełnego zwłóknienia wątroba nadal w jakimś stopniu wypełnia swoje funkcje).

Ten schemat leczenia zmienia standardy opieki nad pacjentami z HCV - teraz za pomocą prostej metody możemy wyleczyć niemal każdego - podkreśla dr Jordan Feld.

W odróżnieniu od dotychczasowych metod, połączenie sofosbuwiru i velpataswiru wydaje się działać na wszystkie szczepy HCV, co eliminuje potrzebę badania przed wdrożeniem terapii genotypu wirusa.

Podwójnie ślepe badania randomizowane z placebo przeprowadzono w 81 miejscach w 8 krajach. Po 12 tygodniach przyjmowania 1 tabletki dziennie u 99% z 624 pacjentów stwierdzono trwałą odpowiedź wirusologiczną (ang. sustained virologic response, SVR), co oznacza, że badani pozostawali wolni od wirusa 3 miesiące od zakończenia terapii. Podobnych rezultatów nie stwierdzono u żadnego ze 116 pacjentów przyjmujących placebo.

Faktem jest, że jedna terapia - bardzo łatwa do wdrożenia i świetnie tolerowana - pasuje do wszystkich przypadków. Wyzwaniem jest teraz dotarcie z nią do wszystkich potrzebujących. Niemal połowa HCV-pozytywnych nie ma [bowiem] świadomości zakażenia wirusem [...] -zaznacza Feld.

 

wirus zapalenia wątroby typu C HCV sofosbuwir velpataswir trwała odpowiedź wirusologiczna Jordan Feld