Zakażenie wirusem wspiera tolerancję narządu

| Medycyna

Przewlekłe zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (WZW C) to jedna z najczęstszych przyczyn przeszczepu wątroby. Wirus infekuje również nową wątrobę i choć układ odpornościowy jest w niej bardzo aktywny, narząd nie ulega odrzuceniu. Naukowcy z Helmholtz Zentrum München i Technische Universität München (TUM) odkryli, że długoterminowa stymulacja wrodzonego układu immunologicznego przez wirus zwiększa prawdopodobieństwo tolerancji.

W Hospital Clínico de Barcelona dr Felix Bohne i prof. Alberto Sánchez-Fueyo z King's College London badali 34 pacjentów z WZW C po przeszczepie wątroby. Naukowcy chcieli lepiej zrozumieć mechanizmy, dzięki którym układ odpornościowy toleruje nowy organ mimo zakażenia wirusem. Szukali też czynników, które można by traktować jako biomarkery tolerancji.

Gdyby na podstawie określonych markerów dało się wiarygodnie przewidzieć tolerancję, wielu pacjentów mogłoby po pewnym czasie przestać zażywać immunosupresanty - wyjaśnia dr Bohne.

W czasie studium chorzy przestawali zażywać immunosupresanty. By stwierdzić, które osoby tolerują nową wątrobę bez leków, a które nie, prowadzono roczną obserwację. Przed i po przerwaniu zażywania immunossupresantów od pacjentów pobierano próbki krwi i wątroby. Akademicy pracujący pod kierownictwem prof. Ulrike Protzer porównywali próbki od poszczególnych ochotników.

Okazało się, że pewna grupa genów była bardzo aktywna wyłącznie w wątrobach pacjentów z tolerancją. Geny te należą do systemu interferonów typu I, które w ramach nieswoistej odpowiedzi immunologicznej obierają na cel takie wirusy jak WZW C. Wyniki pokazały, że antywirusowy mechanizm pozwala pacjentowi lepiej tolerować obcy narząd. Kiedy system interferonowy jest stale pobudzany, jak ma to miejsce u niektórych przewlekle zakażonych pacjentów, by ochronić ciało, dochodzi do zmniejszenia reakcji odpornościowych. Taki stan może działać jak naturalny immunosupresant i zapobiegać odrzuceniu narządu - wyjaśnia Protzer.

Poza genami systemu interferonu I może istnieć jeszcze drugi potencjalny marker (naukowcy wpadli na jego trop w czasie wcześniejszego studium na niezakażonych WZW C pacjentach po przeszczepie wątroby). Chodzi o konkretny stosunek 2 podgrup komórek odpornościowych we krwi.

wirus zapalenia wątroby typu C WZW C wątroba przeszczep tolerancja wrodzony układ immunologiczny Felix Bohne Ulrike Protzer Alberto Sánchez-Fueyo