Leki na chorobę wrzodową zwiększają ryzyko niedoboru witaminy B12

| Medycyna
erix! (Erich Ferdinand), CC

Osoby długo stosujące leki na chorobę wrzodową - blokery pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors, PPIs) lub blokery receptora H2 (ang. H2RAs) - są narażone na niedobory witaminy B12.

Zespół Jamesona R. Lama z Keiser Permanente odwołał się do tzw. populacji północnej (Kaiser Permanente Northern California population). Między styczniem 1997 a czerwcem 2011 r. zidentyfikowano 25.956 nowych przypadków niedoboru witaminy B12. Porównano ekspozycję na blokery u tych pacjentów i 184.199 osób bez niedoboru (wykorzystano do tego celu różne bazy danych).
W grupie ze świeżo zdiagnozowanym niedoborem B12 3120 (12%) osobom wydano 2- lub więcejletni zapas PPIs, 1087 (4,2%) co najmniej 2-letni zapas H2RAs, a 21749 (83,8%) nie wypisano recepty ani na PPIs, ani na H2RAs. W grupie kontrolnej 13.210 ochotników (7,2%) otrzymało zapas inhibitorów pompy protonowej na 2 lub więcej lat, 5.897 (3,2%) takąż porcję H2RAs, a 165.092 (89,6%) nie miało żadnych recept.

Otrzymanie 2- lub więcejletnich dostaw PPIs i H2RAs łączyło się ze zwiększonym ryzykiem niedoboru witaminy B12. Dawki powyżej 1,5 tabletki PPIs na dobę silniej wiązały się z niedoborem niż dawka poniżej 0,75 tabletki na dobę.

Naukowcy podkreślają, że przepisując PPIs i H2RAs osobom, które będą je zażywać przez dłuższy czas, warto przeciwstawić sobie potencjalne zyski i straty. Wydaje się, że podwyższone ryzyko niedoboru występuje u chorych stosujących leki przez 2 lata bądź dłużej, ale to wymaga sprawdzenia w ramach kolejnych studiów.

Kwas żołądkowy zawiera składnik konieczny do wchłaniania B12. Nieleczony niedobór witaminy B12 może doprowadzić m.in. do problemów neurologicznych, demencji czy anemii (by go zlikwidować, wystarczy sięgnąć po suplementy lub zastrzyki).

witamina B12 niedobór blokery pompy protonowej PPIs blokery receptora H2 H2RAs Jameson R. Lam