Azję czekają poważne niedobory wody

| Nauki przyrodnicze
Snap®, CC

Naukowcy z MIT ostrzegają, że wzrost ekonomiczny i rosnąca liczba ludności w połączeniu z globalnym ociepleniem mogą spowodować, że na dużych obszarach Azji, zamieszkanych przez połowę ludzkości, pojawią się problemy z dostępem do wody pitnej. Taki scenariusz może stać się rzeczywistością jeszcze przed rokiem 2050.

Naukowcy z MIT przeprowadzili olbrzymią liczbę symulacji dotyczących przyszłego rozwoju sytuacji i stwierdzili, że mediana przewidywanego wzrostu ekonomicznego, demograficznego oraz zmian klimatycznych spowoduje, że w ciągu najbliższych 35 lat aż o 1 miliard więcej mieszkańców Azji doświadczy poważnych problemów z dostępem do wody niż ma to miejsce obecnie.
To nie jest tylko problem zmian klimatycznych. Nie możemy zignorować faktu, że rozwój gospodarczy i demograficzny mają olbrzymi wpływ na zapotrzebowanie na surowce i sposób zarządzania nimi. Zmiany klimatyczne tylko powiększają problem - mówi współautor badań Adam Schlosser.

Na potrzeby badań wykorzystano stworzony na MIT Integrated Global Systems Model. Zawiera on probabilistyczne projekcie wzrostu gospodarczego, demograficznego, zmian klimatycznych i emisji węgla. Model ten połączono ze szczegółowymi danymi i modelami dotyczącymi użycia wody na wielkich obszarach Azji obejmujących m.in. Chiny i Indie. Następnie uruchomiono szereg symulacji z różnymi założeniami. W części z nich badano wpływ wzrostu gospodarczego i demograficznego przy założeniu ustabilizowania się klimatu, w innych założono zmiany klimatyczne przy niezmiennym poziomie rozwoju gospodarczego i demograficznego, a w jeszcze innych badano jednocześnie zmiany klimatyczne jak i gospodarcze oraz demograficzne.

Naukowcy zauważyli, że wpływ różnych czynników zależy od regionu. W Chinach największe znaczenie ma wzrost gospodarczy i bogacenie się ludności. W Indiach zaś największą rolę odgrywa rosnąca liczba ludności.

Uczeni zastrzegają, że modelowanie zużycia wody jest bardzo trudnym zadaniem, gdyż mamy tu do czynienia z systemem naczyń połączonych. Wystarczy bowiem, że w jednym miejscu cieku wodnego będziemy mieli do czynienia z dużym wzrostem liczby ludności i wystąpi tam susza, by miało to kolosalny wpływ na obszary położone poniżej, gdzie woda dopiero dopłynie.

woda Azja wzrost gospodarczy demografia globalne ocieplenie