Rozbijanie wody rdzą

| Technologia
Technion

Specjaliści z Izraelskiego Instytutu Technologii Technion opracowali nowatorską metodę rozbijania molekuł wody na tlen i wodór. Ich prace mogą przyczynić się do powstania efektywnych metod przechowywania energii słonecznej w postaci paliw bazujących na wodorze.

Zastosowaliśmy pionierskie podejście. Znaleźliśmy sposób na uwięzienie światła w warstwie tlenku żelaza, która jest o 5000 razy cieńsza od papieru. To pozwoliło na uzyskanie wysokiej efektywności konwersji energii słonecznej w tanim i łatwym do uzyskania materiale - mówi profesor Avner Rothschild, który stał na czele zespołu badawczego.

Tlenek żelaza to popularny półprzewodnik. Jest tani, stabilny w wodzie i, w przeciwieństwie do wielu innych półprzewodników, może utleniać wodę samemu nie podlegając utlenieniu czy rozkładowi. Ma jednak jedną poważną wadę - bardzo słabo transportuje elektrony.

Przez wiele lat uczeni zmagali się z niedogodnością polegającą na tym, że pomimo dobrej absorpcji światła materiał słabo przewodzi elektrony, trudno więc jest je pozyskać - stwierdził Rothschild. Nasza technika przezwycięża te problemy umożliwiając efektywną absorpcję światła i zbieranie elektronów. Światło jest przechwytywane na ćwierćfalowych lub podobnych warstwach umieszczonych na podobnych do luster podłożach. Interakcja pomiędzy falami przychodzącymi i odbijanymi zwiększa absorpcję światła w pobliżu powierzchni i pozwala na przechwytywanie ładunków zanim dojdzie do ich utraty wskutek rekombinacji - wyjaśnia uczony.

Opracowana w Izraelu technika może przyczynić się do powstania tanich ogniw słonecznych, które, dzięki efektywnemu rozkładowi wody na tlen i wodór, będą zdolne do dostarczania energii przez całą dobę.

woda energia tlenek żelaza