Biofilmy z rur oczyszczają naszą wodę pitną

| Zdrowie/uroda
Maʝicdölphin, CC

Naukowcy z Uniwersytetu w Lund odkryli, że nasza woda do picia jest oczyszczana przez miliony dobrych bakterii z instalacji wodociągowej.

Bakterie ze stacji uzdatniania i rur tworzą tzw. biofilmy. Autorzy publikacji z pisma Microbes and Environments wykazali, że różnorodność gatunków bakterii z instalacji jest olbrzymia i że mogą one spełniać ważniejszą rolę niż dotąd sądzono. Szwedzi uważają, że duża część procesu oczyszczania wody zachodzi właśnie w rurach.

Natknęliśmy się na zupełnie nieznany ekosystem. Kiedyś trudno było cokolwiek zobaczyć, a teraz, dzięki takim technikom jak masowe sekwencjonowanie DNA czy cytometria przepływowa, nagle ujrzeliśmy 80 tys. bakterii na mililitr wody pitnej - opowiada Catherine Paul.

Szwedzi zajmowali się społecznościami bakteryjnymi z biofilmów wodomierzy i rur. Wykorzystali oznaczenia sekwencji kodujących regiony zmienne V1–V3 genu 16S rRNA (ich porównanie jest dobrym narzędziem do identyfikacji gatunków, a także analizy filogenetycznej). W gospodarstwach domowych, których mieszkańcy nie narzekali na jakość wody, społeczności były definiowane przez sekwencje reprezentujące proteobakterie (82-87%), przy czym 22-40% wszystkich sekwencji klasyfikowano jako Sphingomonadaceae. W gospodarstwach domowych, gdzie narzekano na czerwone zabarwienie wody (woda zawierała podwyższoną ilość żelaza i manganu), wykrywano mniej sekwencji typowych dla proteobakterii (44%) i tylko 0,6% z nich reprezentowało bakterie z rodziny Sphingomonadaceae. Więcej sekwencji klasyfikowano za to jako charakterystyczne dla bakterii z rodzajów Nitrospora i Pedomicrobium.

Społeczności biofilmów bakteryjnych z rur były inne od tych z wodomierzy i zawierały sekwencje wskazujące na rodzaje Mycobacterium, Nocardia, Desulfovibrio i Sulfuricurvum.

Paul i inni uważają, że w rurach żyje co najmniej kilka tysięcy gatunków bakterii. Wg naukowców, istnieje związek między składem społeczności bakteryjnej a jakością wody. Podejrzewamy, że istnieją dobre bakterie, które pomagają oczyszczać wodę i zapewniają jej bezpieczeństwo - to zjawisko podobne do tego zachodzącego w naszym organizmie.

Mimo że badania prowadzono na południu Szwecji, bakterie i biofilmy występują w rurach, hydraulice i kranach na całym świecie. Mamy nadzieję, że ostatecznie będziemy w stanie kontrolować skład i jakość wody, tak by sterować wzrostem dobrych bakterii, które będą pomagać oczyszczać wodę jeszcze skuteczniej niż dziś.

 

woda pitna oczyszczanie dobre bakterie biofilm rura wodomierz proteobakterie Sphingomonadaceae Catherine Paul