(Nowa) najstarsza woda na świecie sprzed 3 mld lat

| Ciekawostki
Snap®, CC

W 2013 r. naukowcy z Uniwersytetu z Toronto znaleźli w kopalni w pobliżu Timmins w Ontario wodę sprzed 1,5 mld lat. Teraz część członków tego samego zespołu pobiła swój własny rekord, odkrywając nowe źródło, które jest o co najmniej 500 mln lat starsze.

Trzynastego grudnia Barbara Sherwood Lollar wygłosiła na jesiennej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Geofizycznego referat pt. "New Frontiers for Deep Fluids and Geobiology Research in the World's Oldest Rocks".

Sherwood Lollar i koledzy badają głęboką hydrosferę już od kilkudziesięciu lat. Pracują w kopalniach na całym świecie.
W 2013 r. wodę szczelinową odkryto 2,4 km pod powierzchnią. Prowadząc najnowsze badania, dr Oliver Warr wykorzystał fakt, że podczas działań górniczych przewiercono się w głąb prekambryjskich skał Tarczy Kanadyjskiej. Odkryta ostatnio woda znajdowała się na głębokości 3 km.

Wiek wody oszacowano na podstawie analizy rozpuszczonych w niej gazów. Wcześniejsze badania powietrza schwytanego w prehistorycznych skałach pokazały bowiem, że gazy szlachetne (hel, neon, argon i ksenon) występują w unikatowych proporcjach, powiązanych z określonymi erami geologicznymi.

Analizując zawartość siarczanów w wodzie, natrafiliśmy na ślady dawnego [jednokomórkowego] życia. Byliśmy w stanie wykazać, że wykrywany sygnał [izotopowy] ma pochodzenie mikrobiologiczne i że był wytwarzany w długiej [geologicznej] perspektywie czasowej [mikroorganizmy musiały występować w cieczy naprawdę długo] - zaznacza Sherwood Lollar, dodając, że gdy ludzie myślą o tej wodzie, zakładają, że to bardzo małe ilości schwytane w skale. W rzeczywistości jest tego jednak naprawdę sporo; wypływa na ciebie wiele litrów na minutę.

Woda z głębokości 3 km jest do 8 razy bardziej zasolona niż woda morska. Nie zabiłaby pijącego, ale smak byłby naprawdę odrażający - podsumowuje Warr.

woda prekambr Timmins kopalnia Oliver Warr Barbara Sherwood Lollar