Wrony jak uczniowe szkoły podstawowej

| Nauki przyrodnicze
Jolyon Troscianko, http://www.jolyon.co.uk/

Wrona brodata to jedyny poza naczelnymi gatunek, o którym wiemy, że potrafi produkować narzędzia. Teraz Sarah Jelbert z University of Auckland wykazała, że ptaki rozumieją też koncepcję wyporności. Naukowcy przekonali się, że wrona wie, w jaki sposób podnieść poziom wody, by otrzymać smakołyk.

Podczas serii eksperymentów wykorzystano sześć dziko żyjących wron. Po krótkim treningu, który miał pokazać ptakom, jaki jest cel ich działań, zauważono, że ptaki uczą się bardzo szybko i rozumieją, jak działa mechanizm wypierania wody.

Wszystkie wrony wykonały 4 z 6 zadań. Ptaki wiedziały, że kamienie należy wrzucać do tuby wypełnionej wodą, a nie piaskiem, by podnieść poziom wody i otrzymać nagrodę, wiedziały, że należy wrzucić obiekt, który utonie, a nie będzie się unosił, że należy raczej wybierać obiekty pełne, a nie z dziurami oraz że lepiej wrzucać obiekty do tuby z wysokim poziomem wody, a nie z niskim. Nie udało im się wykonać dwóch bardziej wymagających zadań: jednego, które wymagało zrozumienia szerokości tuby i takiego, w którym miały do czynienia z naczyniami połączonymi. Eksperymenty pokazały, że wrony rozumieją pojęcie wyporności czy też objętości i jej zmian na poziomie dziecka w wieku 5-7 lat.

Sarah Jelbert zauważa, że wyniki są jeszcze bardziej imponujące, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że ptakom nie udało się wykonać zadań sprzecznych z intuicyjnym pojmowaniem przyczynowości, a wykonały zadania zgodne z intuicją. To bowiem oznacza, że rozumieją to, co robią oraz pojmują zależności pomiędzy skutkiem a przyczyną.

wrona brodata skutek przyczyna wyporność