Wspólny przodek człowieka i małp był wielkości gibona

| Nauki przyrodnicze
Colin Purrington

Najnowsze badania sugerują, że ostatni wspólny przodek człowieka i małp był znacznie mniejszy niż się powszechnie sądzi. Był mianowicie wielkości współczesnego gibona. Wyniki badan opublikowano w najnowszym numerze Nature Communications.

Rozmiar ciała bezpośrednio wpływa na związek zwierzęcia z otoczeniem i jest to cecha o najszerszych implikacjach biologicznych, mówi profesor Mark Grabowski z Uniwersytetu Eberharda Karlsa w Tybindze. Niewiele wiemy o rozmiarach ciała ostatniego wspólnego przodka ludzi i małp. To niezwykłe przeoczenie, gdyż wiele hipotez paleobiologicznych zależy od oceny wielkości ciała, dodaje. Wyodrębnianie się człowieka od małp miało miejsce w miocenie przed 23-5 milionami lat.

Grabowski i William Jungers ze Stony Brook University porównali dane dotyczące wielkości ciała współczesnych naczelnych, w tym ludzi, z najnowszymi pracami dotyczącymi skamieniałości homininów oraz wymarłych naczelnych. W ten sposób stwierdzili, że wspólny przodek był najprawdopodobniej niewielki, ważył około 6 kilogramów. Dotychczas sugerowano raczej, że był on wielkości współczesnego szympansa.

Odkrycie ma też znaczenie dla naszej znajomości ewolucji i zachowania zwierząt. Uważa się, że przemieszczanie się w taki sposób jak robią to gibony, ze zwisaniem z gałęzi drzew, mogło rozwinąć się, gdy małpy stały się zbyt duże, by po drzewach chodzić. Być może jednak rozmiar ciała i sposób poruszania się rozwinęły się niezależnie. Przemieszczanie się na sposób gibonów zapewniało szybsze dotarcie do źródeł pożywienia, a większy rozmiar ciała dawał większe szanse w przypadku konfrontacji z innymi gatunkami małp.

Nowe badania ujawniły też, że australopiteki były średnio mniejsze niż ich przodkowie, a mniejsze rozmiary ciała w stosunku do przodków australopiteków utrzymywały się aż do pojawienia się Homo erectus.

Wydaje się, że w toku ewolucji dochodziło do zmniejszenia rozmiarów ciała naszych przodków. Dotychczasowy pogląd był taki, że rozmiary pozostawały te same lub zwiększały się, stwierdził Grabowski.

wspólny przodek człowiek małpy