Lepsza wydolność = silniejsze połączenia w mózgu

| Zdrowie/uroda
DeusXFlorida, CC

U starszych osób większa wydolność krążeniowo-oddechowa (ang. cardiorespiratory fitness) wiąże się z silniejszymi połączeniami między różnymi regionami mózgu.

Nasze studium zapewnia najsilniejsze jak dotąd dowody, że wydolność starszej populacji sprzyja zdrowiu mózgu, ujmowanemu w kategoriach połączeń funkcjonalnych różnych obszarów - opowiada prof. Arthur Kramer z Uniwersytetu Illinois.

Jedną z metod określania zdrowia mózgu na przestrzeni życia jest mierzenie siły połączeń między różnymi obszarami w czasie wykonywania zadania lub odpoczynku (w drugim z wymienionych przypadków bada się spoczynkowy stan sieci połączeń czynnościowych RSFC, od ang. resting-state functional connectivity). Badania pokazały, że z wiekiem połączenia te ulegają osłabieniu, wskazując na pogarszający się stan zdrowia mózgu.

Michelle Voss i jej zespół posłużyli się funkcjonalnym rezonansem magnetycznym (fMRI), by zbadać siłę połączeń u odpoczywających starszych i młodszych dorosłych. Tak jak się spodziewano, u starszych osób w większości przypadków połączenia były słabsze.

Amerykanie nie poprzestali na tym ustaleniu i sprawdzali, jak się ma wydolność krążeniowo-oddechowa do RSFC seniorów (wydolność definiuje się jako skuteczność wykorzystania tlenu w czasie aktywności fizycznej).

Okazało się, że związek między wydolnością a siłą połączeń między pewnymi obszarami mózgu jest niezależny od zwyczajowego poziomu aktywności fizycznej. Mogą go za to modyfikować inne czynniki, takie jak genetyka.

wydolność krążeniowo-oddechowa mózg obszary połączenia spoczynkowy stan sieci połączeń czynnościowych Michelle Voss