Nieinwazyjne badanie masy komórek beta trzustki

| Medycyna
GreenFlames09, CC

Amerykańscy naukowcy zaprezentowali nieinwazyjną metodę oceny utraty wytwarzających insulinę komórek beta wysp trzustkowych. Dzięki temu w przyszłości będzie można zachować produkcję hormonu i spowolnić albo wręcz zahamować postępy cukrzycy.

Zespół z Uniwersytetu Yale skupił się na transporterze amin katecholowych umiejscowionym w błonie pęcherzyków cytoplazmatycznych (ang. vesicular monoamine transporter 2, VMAT2), który ułatwia przechowywanie i uwalnianie pewnych neuroprzekaźników, np. dopaminy, noradrenaliny czy serotoniny. Co istotne, w komórkach beta jego ekspresja zachodzi jednocześnie z insuliną.

Badacze z Yale posłużyli się znakowanym promieniotwórczo środkiem kontrastowym 18F-FP-(+)-DTBZ, który obierał na cel VMAT2. Osoby zdrowe i chorych z cukrzycą typu 1. zbadano za pomocą kamery PET. W ten sposób oceniono wiązanie czynnika i siłę sygnału komórek beta.

Biorąc poprawkę na dawkę i wagę ciała, ustalono, że u osób z cukrzycą typu 1. wiązanie środka było o 40% mniejsze niż u osób zdrowych.

wyspy trzustkowe komórki beta insulina cukrzyca typu 1. PET