Po zawale serca często występuje zespół stresu pourazowego

| Medycyna
paisley's such a nice girl, CC

W grupie pacjentów po zawale serca lub innym ostrym incydencie wieńcowym u 1 osoby na 8 występują objawy zespołu stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD). W porównaniu do chorych bez zaburzeń lękowych, PTSD 2-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnego zdarzenia sercowo-naczyniowego lub zgonu w ciągu 1-3 lat.

Mimo że większość społeczeństwa uznaje zespół stresu pourazowego za przypadłość weteranów i ofiar napaści na tle seksualnym, jednostka ta jest dość rozpowszechniona wśród pacjentów, którzy przeżyli ostry incydent wieńcowy - podkreśla dr Donald Edmondson z Centrum Medycznego Columbia University, szef zespołu, który przeprowadzili metaanalizę 24 badań. Łącznie objęły one 2383 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym z całego świata. Okazało się, że aż u 12% takich osób rozwijają się znaczące klinicznie symptomy zespołu stresu pourazowego (4% spełnia wszystkie kryteria diagnostyczne).

Dysponujemy licznymi dowodami na zbyt rzadkie diagnozowanie i leczenie zaburzeń psychologicznych u pacjentów z chorobami serca. "Niedodiagnozowanie" może być w praktykach kardiologicznych bardziej nasilone niż w innych praktykach medycznych.

Na szczęście istnieją dobre metody leczenia PTSD. Najpierw jednak lekarze i pacjenci muszą sobie zdawać sprawę z problemu. Członkowie rodzin również mogą pomóc.

zawał serca ostry incydent wieńcowy zespół stresu pourazowego PTSD dr Donald Edmondson