Rodzaj pokarmu wpływa na zegar biologiczny

| Zdrowie/uroda
Ian Barbour (barbourians), CC

Za pomocą manipulowania składem posiłków można dostrajać zegar biologiczny.

Zegar biologiczny stoi za maksymalną ekspresją genów w odpowiednich porach dnia, pozwalając organizmom dostosować się do obrotów Ziemi. Przewlekła desynchronizacja między rytmami fizjologicznym i środowiskowym nie tylko obniża fizjologiczną wydajność, ale i niesie za sobą znaczące ryzyko problemów, takich jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia snu i nowotwory - twierdzi dr Makoto Akashi z Yamaguchi University.

Ścieżkę regulowania zegara biologicznego przez światło opisano ze szczegółami, jednak jego reakcje na pokarm są słabiej poznane. Prowadząc eksperymenty na myszach i komórkach, Japończycy ustalili, że insulina wydaje się resetować zegar. Mediowane przez insulinę dostosowanie faz zegara w tkankach powiązanych z jedzeniem może pozwalać na synchronizację między czasem posiłku a działaniem tkanek, prowadząc do skutecznego trawienia i wchłaniania. W skrócie: insulina może pomagać zegarowi żołądka dostroić się do czasu jedzenia.

Autorzy publikacji z pisma Cell Reports przekonują, że w przypadku zespołu nagłej zmiany strefy czasowej kolacja trzeba wzbogacić o składniki sprzyjające wydzielaniu insuliny, co pomogłoby przesunąć fazę zegara. Śniadanie powinno zaś być jej przeciwieństwem. Akashi i inni zaznaczają, że dostrajanie zegara za pomocą pokarmów może nie działać dobrze u osób z insulinoopornością. Mając na uwadze uzyskane wyniki, Japończycy podkreślają, że należy pamiętać o ewentualnych skutkach ubocznych dot. rytmów okołodobowych u pacjentów leczonych insuliną.

zegar biologiczny dostrajanie światło pokarm posiłek insulina dr Makoto Akashi