Nietoperz - brat konia

| Nauki przyrodnicze

Choć brzmi to co najmniej dziwnie, wydaje się, że nietoperze bliżej spokrewnione z końmi niż te ostatnie z krowami!

Wcześniej sądzono, że należą one do tej samej grupy co naczelne, obecnie jednak uważa się, że nietoperze powinno się zaliczyć do zbiorczej grupy nazywanej Pegasoferae (obejmującej nietoperze, nieparzystokopytne, drapieżne i łuskowce). Wydawało się, iż w ramach tej grupy nietoperze są dla koni jedynie dalekimi kuzynami, lecz analiza DNA wykazała, że tylko koty i psy są z nimi bliżej spokrewnione od nietoperzy (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Myślę, że dla wielu naukowców była to ogromna niespodzianka — mówi Norihiro Okada z Tokijskiego Instytutu Technologii (Tokyo Institute of Technology). Nikt się tego nie spodziewał.

Okada i jego zespół obserwowali mutacje genetyczne powodowane przez retropozony (nazywane też retrotrnaspozonami). Są to fragmenty DNA, które najpierw kopiują się na RNA, później z powrotem na DNA i włączają się w inne miejsce na chromosomie. Blisko spokrewnione gatunki podzielają więcej tych mutacji niż dalsi krewni.

Japończycy skoncentrowali się na retropozonie L1. Analizowali zarówno DNA mitochondrialne, jak i komórkowe.

Musimy z innej perspektywy spojrzeć na skamieliny, ponieważ wśród nich powinien się ukrywać wspólny przodek nietoperzy, koni i psów — podkreśla Okada.