Złoto, kopce złota

| Nauki przyrodnicze
CSIRO

Nie tylko ludzie wydobywają złoto, podobne "zacięcie" zaobserwowano choćby u termitów. W okolicach złóż w ich kopcach znajdowano duże ilości tego kruszcu.

Termity mogą pomóc w odkryciu nowych złóż, w tym złota. Coraz trudniej samemu je wskazać, bo częścią większości australijskich krajobrazów jest warstwa zerodowanego materiału, która maskuje, co dzieje się na większych głębokościach - tłumaczy dr Aaron Stewart z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Mrówki oraz termity się przez nią przekopują i przenoszą z [...] halo złoża drobne cząstki zawierające złoto. [Koniec końców] budują z nich swoje kopce.

Stewart podkreśla, że małe, niezbyt imponujące konstrukcje australijskich mrówek i termitów są równie dobrym wskaźnikiem zawartości złota, co kilkumetrowe kopce termitów z Afryki.

CSIRO

Skorzystanie z pomocy owadów to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i tańsze od tradycyjnych metod. Po 150 latach wydobycia zasoby złota i innych bogactw naturalnych przy powierzchni się wyczerpały, więc dzięki sterowanemu entomologicznie zawężaniu obszaru poszukiwań próbne odwierty byłyby prowadzone z większą dokładnością.

Podczas eksperymentów Australijczycy pobrali próbki z kilku kopców. Bazując na wskazaniach spektrometru mas, porównali zdobyty w ten sposób materiał z próbkami różnych warstw okolicznej gleby. Okazało się, że gniazda leżące w pobliżu złóż zawierały więcej drogocennego kruszcu od kopców położonych dalej od surowca.

Entomolodzy zauważyli, że złoto występuje także w układzie wydalniczym termitów. Proces jego usuwania manifestuje się jak kamica nerkowa u ludzi. To ważne odkrycie, bo wydaliny wydają się siłą napędową redystrybucji metali w pobliżu powierzchni.