W Abusir odkryto kompleks grobowy jedynego przyjaciela władcy

| Humanistyka
Czech Institute of Egyptology

W Abusir odkryto kompleks grobowy należący do "jedynego przyjaciela" i powiernika władcy - kapłana Kairesa. Zajmuje on powierzchnię ponad 500 m2. Poza grobem znajduje się tu także szereg innych pomieszczeń, które służyły do celów rytualnych, w tym do oczyszczania kapłanów przed wejściem do grobowca.

Czech Institute of Egyptology

Kompleks Kairesa jest zlokalizowany w rejonie, gdzie w owych czasach (w 3. tysiącleciu p.n.e.) chowano wyłącznie członków rodziny królewskiej i najwyższych rangą urzędników.

Archeolodzy z Uniwersytetu Karola w Pradze odkryli kapliczkę wyłożoną bazaltowymi blokami. Ponieważ wykorzystanie bazaltu było zarezerwowane dla władców, jego obecność w tym miejscu także wskazuje na wyjątkowy status właściciela grobowca. Niestety, do czasów współczesnych przetrwały tylko fragmenty steli z jego tytułami.

Mimo że komorę grobową w czasach starożytnych wielokrotnie rabowano, naprzeciwko wapiennego sarkofagu zachowała się granitowa statua z resztkami oryginalnych kolorów i kolejnymi tytułami Kairesa. Świadczyły one o wyjątkowej karierze tego człowieka. Wskazywały one, że Kaires był jedynym przyjacielem władcy, stróżem tajemnic Domu Porannego (miejsca, gdzie faraon był ubierany i jadł śniadanie), szafarzem pałacu królewskiego, inspektorem kapłanów służących w kompleksie piramid Sahure i Neferirkare I, kapłanem bogini Hathor w Cusae, a także strażnikiem 2 tronów (np. Górnego i Dolnego Egiptu). Kaires pełnił też ważną funkcję w Domu Życia, czyli bibliotece papirusów.

Wiele wskazuje na to, że Kaires był przyjacielem Neferirkare. Sugeruje to m.in. umiejscowienie jego kompleksu grobowego w pobliżu piramidy tego władcy.

Ekspedycja ekipy Miroslava Bárty nadal trwa. Na razie mumii Kairesa nie znaleziono.

Abusir kompleks grobowy Kaires kapłan Miroslav Bárta