Prezydent Obama ułaskawił Chelsea Manning

| Ciekawostki
bradleymanning.org

Prezydent Obama ułaskawił Chelsea Manning (d. Bradley Manning), byłego analityka wojskowego, który przekazał Julianowi Assange i serwisowi Wikileaks tajne wojskowe i dyplomatyczne dokumenty. Zgodnie z decyzją prezydenta Manning ma wyjść na wolność w maju bieżącego roku.

Manning przebywa w więzieniu od siedmiu lat. Został skazany na 35 lat więzienia, zatem Obama odjął od wyroku 28 lat. Wyrok w sprawie Manning jest najbardziej surowym w dziejach USA za ujawnienie tajnych dokumentów. Zwykle za tego typu przestępstwo skazywano na 1-3 lat więzienia.

Wraz z Manningiem Obama ułaskawił emerytowanego generała Marines i byłego wiceprzewodniczącego połączonych szefów sztabów Jamesa E. Cartwrighta. Generał był podejrzewany, że to on był źródłem przecieku nt. izraelsko-amerykańskiego robaka Stuxnet, który atakował irańskie instalacje  nuklearne. Władze miały problem z postawieniem go przed sądem, gdyż obawiały się, że podczas procesu zostaną ujawnione tajemnice wojskowe oraz źle wpłynie on na stosunki pomiędzy Izraelem i USA. Przed kilkoma miesiącami Cartwright zawarł ugodę sądową, w której przyznał się do składania fałszywych zeznań podczas śledztwa.

Oba akty łaski to zdecydowany odwrót od polityki, jaką administracja Obamy prowadziła przez 8 ostatnich lat. Za rządów prezydenta Obamy USA oskarżyły o zdradę tajemnic więcej osób, niż za rządów wszystkich poprzednich prezydentów łącznie.

Manning wyjdzie z więzienia wojskowego w Fort Leavenworth 17 maja bieżącego roku. Wysoki rangą urzędnik administracji prezydenckiej poinformował, że standardowo stosuje się 120-dniowy okres pomiędzy ułaskawieniem a opuszczeniem więzienia. Decyzję Obamy skrytykowało wielu wpływowych republikanów, którzy podkreślają, że Manning naraziła życie amerykańskich żołnierzy.

Administracja prezydencka odniosła się też do kwestii Edwarda Snowena, którego Obama nie ułaskawił. Jak stwierdził rzecznik prasowy Białego Domu, Josh Earnest, mamy tu do czynienia z dwoma kompletnie różnymi przypadkami. Chelsea Manning przeszła przez cały wojskowy proces kryminalny, brała udział w uczciwym procesie, przyznała się do winy, została skazana i wyraziła skruchę. Pan Snowden schronił się u przeciwnika i szuka schronienia w kraju, który ostatnio poczynił znaczne wysiłki na rzecz podważenia zaufania do naszej demokracji. Earnest uznał również, że dokumenty ujawnione przez Snowdena była znacznie bardziej niebezpieczne i objęte wyższą klauzulą tajności, niż to, co ujawniła Manning.

Barack Obama akt łaski Bradley Manning Chelsea Manning Wikileaks