Śmiertelny dla płazów, zabija też skorupiaki

| Nauki przyrodnicze
Kenneth Cole Schneider

Taegan McMahon i jej koledzy z University of South Florida odkryli, że rakom zagraża Batrachochytrium dendrobatidis, ten sam śmiertelnie niebezpieczny grzyb, który zabija żaby na całym świecie. Odkrycie wyjaśnia, dlaczego śmiercionośny organizm jest tak szeroko rozpowszechniony i dlaczego rozprzestrzenia się nawet wówczas, gdy na obszarze jego występowania wyginą wszystkie płazy. Co gorsza okazało się, że same związki chemiczne uwalniane przez grzyba wystarczą, by zabić raki.

Podczas badań przeprowadzonych w Louisianie i Colorado uczeni odkryli, że 29% raków jest nosicielami Batrachochytrium dendrobatidis. To grzyb z gromady skoczkowców z rzędu Rhizophydiales. Ten pasożyt płazów powoduje uszkodzenia układu oddechowego i nerwowego. Teraz, po raz pierwszy, udowodniono, że zabija też skorupiaki. Zauważono również, że raki żyjące w wodzie, z której odfiltrowano grzyba, nadal giną, co wskazuje na szkodliwy wpływ związków uwalnianych przez Batrachochytrium dendrobatidis.

McMahon nie wyklucza, że nosicielami grzyba mogą być też inne skorupiaki. Rozpoczęła zatem badania, które mają zweryfikować tę tezę.

Batrachochytrium dendrobatidis grzyb grzybica płaz żaba rak skorupiak infekcja śmierć