Władze Madrytu chcą otoczyć miasto „zielonym murem”

| Ciekawostki
Max Alexander, CC BY-SA 2.0

Władze Madrytu chcą złagodzić skutki globalnego ocieplenia tworząc olbrzymi „zielony mur” czyli las miejski rozciągający się wokół miasta na przestrzeni 75 kilometrów. Bosque Metropolitano będzie składał się z 500 000 drzew posadzonych w granicach administracyjnych miasta. Mają one obniżyć temperaturę, poprawić jakoś powietrza i absorbować dwutlenek węgla generowany przez stolicę Hiszpanii.

Miasto Madryt

Obecnie to właśnie miasta emitują większość gazów cieplarnianych i to one zużywają większość energii. Madryt  ma plan, jak zmniejszyć swój negatywny wpływ na atmosferę.

Chcemy poprawić jakość powietrza w całym mieście, walczyć z efektem miejskiej wyspy ciepła, absorbować emisję gazów cieplarnianych powstających w mieście i połączyć wszystkie już istniejące miejskie lasy w jeden, wyjaśnia Maria Fuentes radna miejska z grupy odpowiedzialnej za rozwój i ochronę środowiska.

Przedstawiciele władz podkreślają, że nie będzie to park miejski, a las. Jednym z założeń było bowiem, że zasadzone zostaną rodzime gatunki drzew, które zużywają mniej wody i wymagają mniej zabiegów pielęgnacyjnych niż rośliny zwykle sadzone w parkach. Sadzone będą więc buki, sosny czarne i dęby. Utrzymanie Bosque Metropolitano ma bowiem wymagać jak najmniej wysiłku.

Utworzenie jednego wielkiego lasu miejskiego to tylko część planu wdrażanego przez Madryt. Władze miasta planują bowiem nadanie priorytetu transportowi rowerowemu i zbiorowemu czy inwestycje w ekologiczne źródła energii.

 

Bosque Metropolitano las miejski Madryt