Wyznaczono datę procesu Bradleya Manninga

| Ciekawostki
bradleymanning.org

Sędzia pułkownik Denise Lind, która prowadzi rozpoczęte wczoraj przesłuchania w sprawie Bradleya Manninga, oskarżonego o przekazanie WikiLeaks ponad 700 000 poufnych i tajnych dokumentów, odrzuciła wniosek obrony o wycofanie wszystkich zarzutów. Cywilny obrońca oskarżonego, David Coombs, stwierdził, że prokuratura zachowała się niewłaściwie, w związku z czym wszelkie zarzuty powinny zostać bezwarunkowo oddalone. Nieprawidłowe zachowanie oskarżycieli miało polegać m.in. na tym, że spośród 15 dysków twardych znajdujących się w pomieszczeniu, w którym pracował Manning, 10 zostało wyczyszczonych, a na 5 pozostałych znajdowało się nieautoryzowane oprogramowanie zainstalowane przez innych żołnierzy. Jako, że Manning oskarżony jest m.in. o nieautoryzowaną instalację oprogramowania umożliwiającą pobranie plików z komputera, obrońca uznał, iż należy bezwarunkowo odstąpić od oskarżenia i oczyścić Manninga z wszystkich zarzutów. Sędzia Lind oddaliła wniosek, gdyż obrona nie przedstawiła dowodów na nieprawidłowe zachowanie prokuratury.

Wczoraj sędzia zgodziła się, na wniosek Manninga, na zwolnienie dwóch jego dotychczasowych wojskowych obrońców (majora Kemkesa i kapitana Boucharda) i zastąpienie ich kapitanem Toomanem. Oskarżony nie podał powodów swojej decyzji. Zgodnie z kodeksem wojskowym oskarżonemu przysługuje co najmniej jeden obrońca wojskowy z urzędu. Może też wynająć obrońcę cywilnego, ale zwykle musi sam za to zapłacić. David Coombs opłacany jest przez zwolenników Manninga.

Obie strony porozumiały się też co do terminu rozprawy Bradleya Manninga. Rozpocznie się ona 21 września i potrwa do 12 października.

Bradley Manning proces Wikileaks