Bakterie wykorzystują ameby jako konie trojańskie

| Medycyna
Iqbal Osman, CC

Campylobacter jejuni, bakterie, które są jedną z najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych w Europie i USA, mogą się namnażać i rozprzestrzeniać, wykorzystując ameby jako konia trojańskiego.

Namnażając się w amebach, patogeny są chronione przed trudnymi warunkami środowiskowymi.

Ustalenie, że Campylobacter może się namnażać we wnętrzu ameb, jest ważne, bo często występują one w tych samych środowiskach, np. w wodzie do picia dla kur na fermach drobiu. [...] Ameba działa jako ochrona przed procedurami dezynfekcyjnymi, dlatego nasze wyniki można wykorzystać do badania nowych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii [...] - wyjaśnia Ana Vieira, doktorantka z Kingston University.

Związek między Campylobacter i amebami jest od jakiegoś czasu dyskutowany w kręgach naukowych, bo wcześniejsze badania dawały sprzeczne wyniki.

Brytyjczycy posłużyli się zmodyfikowaną metodą oceny zdolności bakterii do opanowywania/zakażania komórek (ang. gentamycin protection assay) i w ten sposób potwierdzili, że mogą one przeżyć i namnażać się w ochronnym środowisku wnętrza ameby. Dzięki temu zjawisku z ameb uwalnia się ostatecznie większa liczba patogenów.

Ameby są szeroko rozpowszechnione, a my wykazaliśmy, że Campylobacter wykorzystują je jako konie trojańskie do zakażania łańcucha pokarmowego. W innym razie by nie przeżyły, bo są bardzo wrażliwe na środowisko - opowiada prof. Andrey Karlyshev.

Naukowcy wykazali też, dla przeżycia Campylobacter w środku ameb kluczowe są pompy efluksowe, inaczej MDR (ang. multidrug resistance pump). Białka, które wchodzą w skład pomp i systemów pomp, znajdują się w osłonach komórkowych bakterii. Pompy i systemy pomp są transporterami, które usuwają substancje czynne środków dezynfekcyjnych.

Campylobacter stają się coraz bardziej oporne na antybiotyki, bo leki te są często wykorzystywane u ludzi i zwierząt. Potwierdziło się, że przez rolę odgrywaną w antybiotykooporności i przeżyciu bakterii w amebach pompy efluksowe są dobrym celem dla rozwijanych leków antybakteryjnych.

Campylobacter jejuni ameby namnażanie ochrona Ana Vieira Andrey Karlyshev