Grób Słonia był pierwotnie świątynią Mitry

| Humanistyka
University Pablo Olavide

Grobowiec Słonia z nekropolii w mieście Carmona był pierwotnie świątynią solarnego boga Mitry. Archeolodzy z Universidad Pablo de Olavide odkryli m.in., że okienko w stropie komory głównej umiejscowiono w taki sposób, by w czasie równonocy 3 godziny po świcie promienie słoneczne padały dokładnie na środek pomieszczenia.

Pochówki z carmońskiego cmentarzyska pochodzą z okresu między I w. p.n.e. a II w. n.e. W Grobowcu Słonia znajduje się rzeźba przedstawiająca to zwierzę.

Hiszpanie zidentyfikowali 4 etapy renowacji budowli, które doprowadziły do zmiany sposobu wykorzystania. W pewnym momencie grzebano tu ludzi, ale kształty i analizy archeoastronomiczne sugerują, że oryginalnie obiekt zaprojektowano i skonstruowano jako miterum [świątynię Mitry] - wyjaśnia Inmaculada Carrasco.

Carrasco i Alejandro Jiménez sądzą, że promienie przechodzące przez centralnie zlokalizowane okienko oświetlały Mitrę zabijającego byka (niestety, rzeźba nie zachowała się do naszych czasów). Naukowcy podejrzewają także, że przy równonocy jesiennej i wiosennej słońce padało, odpowiednio, na północną i południową ścianę pomieszczenia.

Na związki z mitraizmem wskazuje także fakt, że gdy w II wieku słońce wpadało przez okienko w czasie wiosennej równonocy, na wschodzie zaczynał być widoczny Gwiazdozbiór Byka, a na zachodzie za horyzontem skrywał się Gwiazdozbiór Skorpiona. Podczas równonocy jesiennej obserwowano odwrotne zjawisko. Zarówno byk, jak i skorpion miały dla mitraistów specjalne znaczenie. W scenach tauroktonii Mitra zabijał byka, a w jądra zarzynanego zwierzęcia często wbijał się kolec jadowy skorpiona.

Pod względem architektonicznym oryginalna budowla przypominała pozostałe mitrea. Carrasco wyjaśnia, były one podziemnymi strukturami z 3 komorami (ołtarz z centralnego pomieszczenia oświetlało okienko). Co istotne, w wielu świątyniach solarnego bóstwa można było znaleźć fontannę.

Odnosząc się do kilku etapów przerabiania konstrukcji, Hiszpanie dodają, że najpierw do świątyni dobudowano komorę grobową. Później usunięto dach, a po zasypaniu gruzem ponownie grzebano tu ludzi.

Carmona nekropolia cmentarzysko Grobowiec Słonia świątynia Mitra Inmaculada Carrasco Alejandro Jiménez