Zbierali się, by budować i brać udział w rytuałach

| Humanistyka
Takeshi Inomata/University of Arizona

Podczas wykopalisk na stanowisku Ceibal w Gwatemali archeolodzy z Uniwersytetu Arizony znaleźli dowody na współpracę grup zbieracko-myśliwskich i prowadzących osiadły tryb życia podczas konstruowania budynków oraz uczestnictwa w publicznych ceremoniach.

Takeshi Inomata/University of Arizona

Publikacja z Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) zadaje kłam dwóm twierdzeniom: 1) że wędrowne i osiadłe grupy tworzyły odrębne, niekontaktujące się społeczności i 2) że budynki użyteczności publicznej powstawały dopiero po pełnym zapuszczeniu korzeni.

Była teoria, że osiadłe i wędrowne grupy współistniały w różnych częściach świata, ale większość osób myślała, że społeczności te działały niezależnie, mimo że przebywały stosunkowo blisko siebie. Nasze studium prezentuje pierwsze relatywnie konkretne dowody, że nomadzi i osiadli zbierali się, żeby zbudować ośrodek ceremonialny - podkreśla prof. Takeshi Inomata.

Plac odkryty w Ceibal datuje się na ok. 950 r. p.n.e., a otaczające go budynki osiągnęły swe monumentalne rozmiary do 800 r. p.n.e. Jak dotąd dowody na stałe osadnictwo w okolicy w tym czasie są nieliczne. Większość ludzi nadal prowadziła tradycyjny zbieracko-myśliwski tryb życia, przemieszczając się z jednego obszaru lasu deszczowego w drugi. Wg Inomaty, pierwsi stali mieszkańcy rejonu nie byli w stanie sami zbudować placu. Konstrukcja budynków ceremonialnych wymaga znacznych nakładów pracy, dlatego trzeba było do tego większych grup.

Inomata i inni dywagują, że grupy o różnym zakresie mobilności spotykały się, by tworzyć budynki i brać udział w ceremoniach. Proces pomógł im stworzyć więzi i ostatecznie dokonać przejścia do w pełni osiadłego społeczeństwa.

Ludzie mają tendencję, by myśleć, że najpierw musi istnieć rozwinięte społeczeństwo i dopiero potem przychodzi pora na budynki. Myślę, że w niektórych przypadkach kolejność jest odwrotna. Proces zbierania się na odprawianie rytuału i budowanie pomógł zbliżyć różnych ludzi i ostatecznie przyczynił się do rozwoju cywilizacji Majów.

Transformacja zachodziła stopniowo, a Majowie stali się w pełni osiadłym, rolniczym społeczeństwem do ok. 300-400 r. p.n.e.

Najbardziej fascynującym odkryciem jest, że przed ustanowieniem bardziej zunifikowanego społeczeństwa ludzie prowadzący różne tryby życia koegzystowali w harmonii przez pokolenia - podsumowuje Melissa Burham.

Ceibal cywilizacja Majów tryb życia zbieracko-myśliwski osiadły Takeshi Inomata