Mniejsza chińska emisja

| Nauki przyrodnicze
Rybson, sxc.hu

Naukowcy z University of East Anglia (UEA) twierdzą, że przez ponad 10 lat międzynarodowe agencje źle szacowały emisję węgla z terenu Chin. Zdaniem naukowców w latach 2000-2013 Chiny wyemitowały do atmosfery 2,9 miliarda ton węgla mniej niż sądzono. Nowe szacunki chińskiej emisji wykonał międzynarodowy zespół naukowców, w skład którego wchodzili m.in. uczeni z Uniwersytetu Harvarda, UEA, Chińskiej Akademi Nauk, Uniwersytetu Tsinghua i 15 innych instytucji badawczych. Ocenie ponownie poddano emisję ze spalania paliw kopalnych i produkcji cementu z lat 1950-2013.

Wiadomo, że w latach 2010-2012 Chiny odpowiadały za niemal 30% całego wzrostu globalnej emisji węgla. Jednak dokładne dane wciąż są przedmiotem sporów spowodowanych niepewnością co do szacunków konsumpcji energii i emisji. Różnice w szacunkach mogą sięgać aż 40% dla danego roku.

W przeprowadzonej obecnie analizie za jeden z głównych czynników wzięto jakość paliwa. Zwykle nie bierze się go pod uwagę. Chiny to największy na świecie konsument węgla, jednak spalają one głównie węgiel niskiej jakości, jak np. węgiel brunatny, który ma niższą wartość energetyczną i zawartość węgla niż surowiec spalany w USA i Europie - mówi profesor Dabo Guan, jeden z głównych autorów badań. Chiny to jeden z pierwszych krajów, który przeprowadził całościową analizę jakości używanego węgla. Nasze badania sugerują, że w ostatnich latach znacząco przeszacowano chińską emisję CO2. Jeśli chcemy oceniać postępy, jakie poszczególne kraje czynią w redukcji emisji, to musimy wyjść od dokładnych danych - stwierdza uczony.

Z nowych obliczeń wynika, że w latach 2000-2012 konsumpcja energii w Chinach była o 10% wyższa, niż szacowano. Jednocześnie jednak emisja węgla była o 40% niższa, a emisja z produkcji cementu o 45% niższa. Dla roku 2013 globalna emisja węgla z terenu Chin wynosiła 2,49 gigaton, czyli o 14% mniej niż dotychczasowe szacunki wykonywane m.in. przez amerykańskie Carbon Dioxide Information Analysis Centre (CDIAC) czy europejskie Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR). CDIAC i EDGAR były oficjalnymi źródłami danych dla najnowszego raportu IPCC. Teraz, dzięki dokładnemu opisowi węgla używanego w Chinach wiemy, że Państwo Środka emituje do atmosfery znacznie mniej CO2 niż sądzono.

Chiny emisja węgiel dwutlenek węgla