Recenzują teksty o klimacie

| Ciekawostki
Cayusa

Doktor Emmanuel Vincent z University of California, który specjalizuje się w badaniu tropikalnych cyklonów, wpadł na pomysł interesującego narzędzia, które pomaga naukowcom korygować nieprawdziwe i niedokładne informacje rozpowszechniane przez media. Narzędzie o nazwie Climate Feedback pozwala specjalistom na nanoszenie notatek przy artykułach prasowych, dzięki czemu zainteresowane redakcje mogą skorygować swoje teksty. Artykuły zyskują też od środowiska naukowego ocenę wiarygodności wyrażoną liczbami. Dzięki Climate Feedback teksty umieszczane w ogólnodostępnych źródłach przechodzą - po opublikowaniu - proces krytycznej analizy naukowej. Mamy więc do czynienia z działaniem nieco podobnym jak recenzowanie tekstów ukazujących się w recenzowanych pismach naukowych.

Naukowcy ostatnio ocenili teksty opublikowane przez CNN, The Guardian, The Telegraph, The Wall Street Journal oraz The New York Times. Teksty są oceniane przez około 40 ekspertów z MIT-u, University of New South Wales, Harvard University, Princeton University, Columbia University, Poczdamskiego Instytutu Badań nad Klimatem, amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej, US National Snow and Ice Data Center i wielu innych ośrodków naukowych z USA, Australii i Wielkiej Brytanii. Autorzy projektu zachęcają innych naukowców do dołączenia. A autorzy ocenianych tekstów mogą je następnie poprawić, uwzględniając uwagi specjalistów.

Projekt Climat Feedback korzysta z online'owej platformy Hypotesis, używanej przez naukowców do wstawiania notatek do online'owych tekstów.

O tym, jak fałszywe informacje mogą podawać media niech świadczy ostatni głośny, także i w Polsce, przykład. Niedawno wiele mediów na całym świecie pisało, że z badań profesor Walentyny Żarkowej z Northumbria University wynika, iż w latach 30. czeka nas mała epoka lodowa. Problem w tym, że profesor Żarkowa nigdy tak nie stwierdziła. Jej zespół stworzył nowy model aktywności słonecznej, który - jak twierdzą uczeni - jest wyjątkowo dokładny. Model ten wykazał, że w latach 30. czeka nas spadek aktywności słonecznej tak duży, jak miał miejsce podczas Minimum Maundera. Jako, że wówczas spadek aktywności słonecznej zbiegł się z największym ochłodzeniem podczas tzw. małej epoki lodowej, wielu dziennikarzy stwierdziło, że z badań zespołu Żarkowej wynika, iż za kilkanaście lat czeka nas mała epoka lodowa. Sześciu uczonych, którzy ocenili umieszczony w The Telegraph artykuł na ten temat, uznali, że wiarygodność tekstu jest "niska" lub "bardzo niska".

Projekt Climate Feedback ma służyć właśnie korygowaniu tego typu sensacyjnych informacji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Projekt jest finansowany przez University of California w Merced, Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS) oraz prywatnych sponsorów.

Climate Feedback tekst popularno naukowy klimat