CuoCo - odpowiednik pediatrycznych siatek centylowych do oceny ryzyka demencji

| Psychologia

Proste narzędzie, które przypomina pediatryczne siatki centylowe, ma pomóc lekarzom w identyfikowaniu osób, które mogą zachorować na alzheimera albo inną postać demencji. QuoCo (od ang. cognitive quotient, czyli iloraz poznawczy) opisano na łamach Canadian Medical Association Journal.

Jak wyjaśnia dr Robert Laforce Junior z Uniwersytetu Laval, pod uwagę bierze się wynik uzyskany przez pacjenta w MMSE (ang. Mini–Mental State Examination), krótkim narzędziu przesiewowym do oceny otępień, a także jego wiek i wykształcenie. "To daje lekarzowi podstawę do interwencji i pozwala leczyć starszych dorosłych plasujących się poza normą".

By umieścić kogoś na krzywych poznawczych (CC od ang. Cognitive Curves), trzeba wyliczyć QueCo. W tym celu wynik z MMSE dzieli się przez wiek, a wynik mnoży przez tysiąc. Potrzebny jest też standaryzowany wiek (SA); od wieku metrykalnego odejmuje się liczbę lat nauki pomnożoną przez 1/2. Kanadyjczycy podkreślają, że by móc zastosować narzędzie, pacjent musi mieć co najmniej 65 lat i liczbę lat edukacji wyższą niż 14.

Choroby demencyjne osiągnęły poziom pandemii. Wczesne wykrycie zaburzeń poznawczych pozostaje najlepszą strategią zarządzania chorobą przed wystąpieniem nieodwracalnych uszkodzeń mózgu. Lekarze rodzinni są kluczowym ogniwem, niestety brakuje im odpowiednich narzędzi.

CupCo iloraz poznawczy narzędzie choroba Alzheimera demencja Robert Laforce Junior