Łazik używa nieodpowiedniej techniki?

| Astronomia/fizyka
NASA/JPL-Caltech

Na łamach Astrobiology ukazał się artykuł, z którego dowiadujemy się, że jeden z instrumentów łazika Curiosity może używać nieodpowiedniej techniki wykrywania związków organicznych. Uczeni z Imperial College London i Natural History Museum odtworzyli technikę badania jarosytu. To jeden z minerałów poszukiwanych przez Curiosity, a jego obecność może wskazywać, że w przeszłości na Marsie istniały warunki do powstania życia.

Brytyjscy uczeni na jarosycie i związkach organicznych użyli techniki wykorzystywanej przez Curiosity. Łazik, w celu zbadania próbek, wykorzystuje intensywne impulsy cieplne. Okazało się jednak, że jeśli potraktuje tak jarosyt, a w próbce będą znajdowały się też związki organiczne, to minerał, rozkładając się na dwutlenek siarki oraz tlen zniszczy związki organiczne i Curiosity nie wykryje ani jednego ani drugiego.

Już w ubiegłym roku współautor badań, profesor Mark Sephton wykazał, że również nadchlorany badane metodą gwałtownego podgrzewania ulegają zniszczeniu. Jednak w ich przypadku badania pozostałego dwutlenku węgla pozwolą na ewentualne wykrycie związków organicznych. W przypadku jarosytu nie ma takiej możliwości. Niektóre siarczki metali oraz nadchlorany wpływają niszcząco na materię organiczną, co może wyjaśniać, dlaczego dotychczasowe misje nie dostarczyły jednoznacznego dowodu na obecność tej materii na powierzchni Marsa. Brakuje takich dowodów, mimo iż naukowcy wiedzą z innych badań, że związki organiczne trafiły na Marsa wraz z kometami, meteorytami i pyłem - mówi Sephton. Brytyjczycy szukają teraz metody, której mógłby użyć Curiosity by zrekompensować nieefektywne metody badawcze, jakie wykorzystuje. Wyniki ich badań będą miały olbrzymie znaczenie zarówno dla obecnej jak i przyszłych misji marsjańskich.
Nasze badania pokazują, że jeśli znajdziemy jarosyt to jego gwałtowne podgrzanie może uniemożliwić wykrycie materii organicznej. Problem jednak w tym, że sama obecność jarosytu może wskazywać, że istniały warunki do powstania życia, więc nie da się pominąć badań tego minerału. Mamy nadzieję, że uda nam się pomóc naukowcom pracującym przy Curiosity i opracujemy nowy sposób analizy danych dostarczanych przez łazik, co pozwoli na znalezienie dowodów, iż w przeszłości na Marsie istniały warunki umożliwiające podtrzymanie życia - dodaje James Lewis, współautor badań.

Instrument SAM (Sample Analysis at Mars analizuje próbki gruntu podgrzewając je do temperatury 1000 stopni Celsjusza. Uwalniane z nich gazy są analizowane technikami chromatografii gazowej i spektrometrii mas.

Curiosity Mars życie związki organiczne jarosyt