Deep Skull to jednak autochton z Borneo?

| Humanistyka
Curnoe

Nowe badania Deep Skull, najstarszych szczątków człowieka współczesnego znalezionych na wyspach Azji Południowo-Wschodniej, przyniosły zaskakujące wyniki. Okazało się, że liczące 37 000 lat szczątki nie są spokrewnione z australijskimi Aborygenami. Najprawdopodobniej nie są to też szczątki młodego mężczyzny, a starszej kobiety. Prace, przeprowadzone przez profesora Darrena Curnoe z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii, to najbardziej szczegółowe badania fragmentów czaszki, które znaleziono w 1958 roku na Sarawak w Jaskini Niah.

Stwierdziliśmy, że szczątki te najbardziej przypominają współczesnych mieszkańców Borneo, z ich niewielką delikatną budową ciała, a nie autochtonów z Australii - mówi profesor Curnoe.

Pierwotnie Deep Skull była badana przez słynnego brytyjskiego antropologa Dona Brothwella. W 1960 roku uznał on, że fragmenty czaszki należą do młodego mężczyzny spokrewnionego lub poprzedzającego rodzimych mieszkańców Australii, w szczególności zaś Tasmanii. Idee Brothwella miały duży wpływ na naukę, ale nikt się z nimi nie zmierzył. Postanowiliśmy sprawdzić, czy po niemal 6 dekadach przedją próbę czasu. Nasze badania zmieniły spojrzenie na wiele z tych starych hipotez. Wykazały, że Deep Skull należy raczej do kobiety w średnim wieku, a nie nastolatka, że wykazuje niewiele podobieństw do Aborygenów. Bardziej przypomina budowę czaszek współczesnych ludzi z bardziej na północ położonych terenów Azji Południowo-Wschodniej - stwierdza Curnoe.

Nowe badania Deep Skull mogą zmienić postrzeganie historii tego obszaru. Fragmenty czaszki są bowiem jednym z kluczowych elementów hipotezy o dwóch falach osadnictwa w Azji Południowo-Wschodniej. Mówi ona, że region ten najpierw został zasiedlony przez ludzi spokrewnionych z Aborygenami i mieszkańcami Nowej Gwinei, którzy przed kilkoma tysiącami lat zostali wyparci przez rolników z południowych terenów dzisiejszych Chin. Bardzo jednak możliwe, że hipoteza ta - przynajmniej odnośnie Borneo - nie jest prawdziwa. Być może dzisiejszy mieszkańcy wyspy to potomkowie pierwszych ludzi, którzy się na niej osiedlili. Przynajmniej część z tych przodków nie została wyparta z wyspy i przyjęła rolnictwo od ludzi, którzy przybyli z Chin przed 3000 lat.

Deep Skull Aborygen Bornego człowiek osadnictwo