Wielomiliardowe straty w wyniku wypadku Deepwater Horizon

| Nauki przyrodnicze
EPI2oh

Po trwających sześć lat badaniach naukowcy wyliczyli, że wartość zniszczeń w środowisku naturalnym spowodowanych katastrofą platformy Deepwater Horizon z 2010 roku wyniosła 17,2 miliarda USD. Był to największy wyciek ropy naftowej w historii USA.

Praca uczonych z Virginia Institute of Technology to pierwsza całościowa ocena wartości finansowej środowiska naturalnego zniszczonego przez wyciek 500 milionów litrów ropy. To dowód, że zasoby naturalne mają olbrzymią wartość finansową dla obywateli USA, którzy odwiedzają Zatokę oraz dla tych, którzy po prostu dbają o zachowanie środowiska naturalnego – mówi jeden z autorów opracowania, profesor Kevin Boyle.

Naukowcy opracowali ankietę, na podstawie której określili, ile jest w skłonny wydać mieszkaniec USA, by nigdy więcej podobna katastrofa nie miała miejsca. W opracowaniu brano pod uwagę m.in. zniszczenia na plażach, terenach podmokłych, zabite zwierzęta i zniszczone rafy koralowe. Z badań wynika, że na ochronę przed podobną katastrofą mieszkańcy Stanów Zjednoczonych byliby skłonni przeznaczyć właśnie 17,2 miliarda dolarów.

Deepwater Horizon Response

W maju 2010 roku, miesiąc po wycieku, amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna powołała grupę 18 naukowców, których zadaniem było określenie materialnej wartości zniszczonych zasobów naturalnych. Już wstępne badania wykazały, że przeciętne gospodarstwo domowe byłoby skłonne wydać 153 dolary na zapobieżenie takim wypadkom w przyszłości. Po pomnożeniu tej kwoty przez liczbę gospodarstw domowych otrzymano 17,2 miliarda USD. Zaskoczył nas ten wynik. Pokazywał on, jak bardzo ludzie cenią sobie morski ekosystem. Były one tym bardziej znaczące, że kolejne analizy potwierdziły te wstępne badania – mówi Boyle.

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na dużej próbce przypadkowo wybranych dorosłych zamieszkujących całe terytorium USA. Uczestników badania poinformowano o sytuacji w Zatoce Meksykańskiej przed i po wycieku, następnie opisano im system, który dałby 100-procentową pewność, że w ciągu najbliższych 15 lat nie dojdzie do podobnego wypadku. Poinformowano ich też, że wdrożenie tego programu wymagałoby nałożenia na gospodarstwo domowe jednorazowego podatku. Ankietowani mieli opowiedzieć się za lub przeciw.

Ludzie cenią środowisko naturalne, warto więc podjąć działania, by ochronić się przed przyszłymi katastrofami i skorygować błędy z przeszłości – dodaje Boyle.

Deepwater Horizon strata koszt