Zagadka Dwóch Braci rozwiązana

| Humanistyka
Manchester Museum, The University of Manchester

Dwaj Bracia, najstarsze i najbardziej znane zabytki z kolekcji egipskiej Muzeum Uniwersytetu w Manchesterze, byli w rzeczywistości braćmi przyrodnimi. Khum-nakht i Nakht-ankh, którzy żyli około XIX wieku przed Chrystusem, należeli do elity Egiptu.

Mumie zostały odkryte w 1907 roku i od tamtej pory toczyła się dyskusja, czy mężczyźni w ogóle byli ze sobą spokrewnieni. Przypuszczenia o pokrewieństwie były o tyle uzasadnione, że mężczyzn pochowano we wspólnym grobie w Deir Rifeh, wsi położonej 400 kilometrów na południe od Kairu. Napisy na ich sarkofagach stwierdzały, że obaj byli synami niewymienionego z imienia lokalnego gubernatora, a ich matki miały na imię Khnum-aa. Dlatego też nazwano ich Dwoma Braćmi.

W 1908 roku mumie trafiły do Manchesteru, a ich badaniem zajęła się pierwsza brytyjska egiptolog, doktor Margaret Murray. Jej zespół stwierdził, że u mumii występują duże różnice morfologiczne, co każe wątpić w ich pokrewieństwo. Bazując na napisach nagrobnych zasugerowano, że jeden z nich mógł być adoptowany.

W 2015 roku z mumii pobrano materiał DNA i wyodrębniono z nich frakcje mitochondrialną oraz chromosomu Y. Analiza wykazała, że Nakht-Ankh i Khnum-Nakht należeli do mitochondrialnego haplotypu M1a1, co sugeruje pokrewieństwo ze strony matki. Z kolei sekwencje chromosomu Y różniły się od siebie, na podstawie czego wyciągnięto wniosek, że mieli różnych ojców.

Badania przeprowadzone przez doktor Konstantinę Drosou z Uniwersytetu w Manchesterze były pierwszą udaną jednoczesną analizą DNA mitochondrialnego i chromosomu Y u egipskich mumii.

Dwaj Bracia mumia Manchester Egipt